bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2016-02-08 14:57:08

Ogłoszenie


WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE

ZAPRASZA

ZAINTERESOWANE OSOBY FIZYCZNE I PODMIOTY GOSPODARCZE

DO ZGŁASZANIA

POTENCJALNYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH

W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ WSPÓLNEJ

BAZY TERENÓW INWESTYCYJNYCH

W OBSZARZE MIAST I GMIN:

ZDUŃSKIEJ WOLI, ŁASKU, SZADKU, ZŁOCZEWA,

ZAPOLIC, SĘDZIEJOWIC, SIERADZA I BRZEŹNIA

ORAZ POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO

 

W terminie od 15 lutego do 31 marca 2016 r.. zainteresowani mogą przesłać lub składać formularze:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Sędziejowice, 98 - 160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 6;
  2. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, w Sekretariacie Urzędu (pok. nr 19);
  3. w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres
    e - mail: promocja@gminasedziejowice.pl

Formularze można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, w pokoju nr 9,
lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Sędziejowice: www.gminasedziejowice.eu oraz www.bib.gminasedziejowice.pl

Na formularzu zgłoszeniowym potencjalnych terenów inwestycyjnych prosimy o przekazanie informacji o posiadanych terenach o powierzchni większej niż 0,5 ha, które mogą być interesujące dla potencjalnych inwestorów.

Zgłoszone nieruchomości będą weryfikowane pod względem możliwości:

  1. a) zakwalifikowania jako tereny inwestycyjne,
  2. b) przeznaczenia pod określone funkcje.

W formularzu są zawarte rubryki do obowiązkowego wypełnienia.

Informacje o artykule

Autor: Justyna Odbieżałek
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 08.02.2016 13:57
Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2016 13:58
Liczba wyświetleń: 2488

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom