bip_menu_top
print

2016-01-21 14:44:04

Ogłoszenie


o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu ratowniczo - gaśniczego

Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ratowniczo - pożarniczego JELCZ 315

 1. Opis samochodu przeznaczonego do sprzedaży:

1. Marka

JELCZ 315

2. Typ

GCBA 6/32 wodno - pianowy

3. Rok produkcji

1985

4. Nr VIN

SUJP325DSF0009735

5. Rodzaj

samochód specjalny

6. Przeznaczenie

pożarniczy

7. Silnik wysokoprężny, turbo doładowany

poj.11,1dm3

8. Stan licznika

19.511 km

               Szczegółowy opis samochodu określa Operat szacunkowy stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia

 

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium
  w wysokości 10% ceny wywoławczej.

 

Należy je wpłacić na adres i konto:

            Bank Spółdzielczy w Poddębicach O/Łask

            Nr konta bankowego: 54 9263 0000 0562 1478 2005 0065

w terminie do dnia 1 lutego 2016 r.

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 2 lutego 2016r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98 – 160 Sędziejowice, - sala B.

 

 1. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

 

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu. Wpłacona kwota wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od podpisania umowy sprzedaży.

 

 1. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu procedury przetargowej.

 

 1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia nie później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia licytacji. Na poczet ceny jest zaliczone wpłacone wadium.

 

 1. Zakupiony samochód należy odebrać na własny koszt i swoim staraniem w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

 1. Odpowiedzialność za zniszczenia powstałe wskutek niewłaściwie wykonywanych prac związanych z załadunkiem i transportem nabytych maszyn ponosi nabywca.

 

 1. Przeznaczony do sprzedaży samochód można oglądać w godz. od 7:30 do 15:30 w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Sędziejowicach, Sędziejowice – Kolonia 12, 98 – 160 Sędziejowice, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (tel. 43 67 112 26).

 

 1. Gmina Sędziejowice zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podawania przyczyny. W tym przypadku wpłacone wadium podlega zwrotowi.

 

Wójt

Jerzy Kotarski

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie o przeetargu + Regulamin przetargu.pdf Ogłoszenie + Regulamin 2016-01-21 14:47:31 Matuszkiewicz Dariusz
załącznik Operat szacunkowy.pdf Operat szacunkowy 2016-01-21 14:46:54 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 21.01.2016 13:44
Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2016 13:47
Liczba wyświetleń: 2769

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom