bip_menu_top
print

2016-01-20 11:13:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Wójt Gminy Sędziejowice zawiadamia, że w dniu 20 stycznia 2016 r. została wydana decyzja znak: RW.V.6733.31.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa budynku przedszkola wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na działce nr ewid. 48 w obrębie w obrębie 21 Kolonia Sędziejowice, gm. Sędziejowice.

Dokumentacja dotycząca ww. sprawy znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, przy ul. Wieluńskiej 6, 98-160 Sędziejowice, pokój nr 11.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, z/s przy ul. Wieluńskiej 6 oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sędziejowice-Kolonia.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Obwieszczenie Wójta decyzja przedszkole.pdf Pełna Treść Obwieszczenia 2016-01-20 11:13:27 Kidawski Marek

Informacje o artykule

Autor: Anna Potasiak
Zredagował(a): Marek Kidawski
Data powstania: 20.01.2016 10:13
Data ostatniej modyfikacji: 20.01.2016 10:13
Liczba wyświetleń: 2832

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom