bip_menu_top
print

2015-10-27 09:43:40

Ogłoszenie Wójta Gminy Sędziejowice


Realizując uchwałę nr III/12/10 Rady Gminy Sędziejowice w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących dzialalności statutowej tych organizacji,


Wójt Gminy Sędziejowice


ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotani wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

  1. Przedmiotem konsultacji będzie projekt programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
  2. Konsultacje będą trwały od 1 października 2015 r. do 10 listopada 2015 r.
  3. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 10 listopada 2015 r. na formularzu opinii dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminasedzieiowice.pl, na stronie internetowej gminy
    www.gminasedziejowice.eu lub w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Sędziejowice. Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w ogłoszeniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

 


Sędziejowice, 26.10.2015 r.

Wójt Gminy

Jerzy Kotarski

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik projekt programu.pdf 2015-10-27 09:44:00 Świerczyński Adam
załącznik Formularz-uwag-2016.doc 2015-10-27 09:43:55 Świerczyński Adam

Informacje o artykule

Autor: Urszula Pasowska
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 27.10.2015 08:43
Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2015 08:44
Liczba wyświetleń: 2900

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom