bip_menu_top
print

2015-08-05 14:44:01

Zapytanie ofertowe


Gmina Sędziejowice zaprasza do złożenia oferty: w ramach projektu ,,Sędziejowickie przedszkolaki naszą dumą’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, na zadanie pn.: "Zakup wraz z dostawą mebli i wyposażenia"

Znak sprawy: RW.VIII.271.6.2015                                                    Sędziejowice, 05.08.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zamawiający:  Gmina Sędziejowice, Wieluńska 6, 98 – 160 Sędziejowice

 zaprasza do złożenia oferty:

w ramach projektu ,,Sędziejowickie przedszkolaki naszą dumą’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 1. Przedmiot zamówienia:

Zakup wraz z dostawą niżej wymienionych mebli i wyposażenia:

 • Stolik sześciokątny - blat stołu wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Wymiar blatu Ø ok. 143cm, wysokość regulowana (rozmiar 1-3 zgodnie z normą PN – EN 1729 - 1) - 6 szt.
 • Stolik prostokątny - blat stołu wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Wymiar blatu ok. 70cm x 120 cm, wysokość regulowana (rozmiar 1-3 zgodnie z normą PN – EN 1729 - 1) – 4 szt.
 • Krzesło przedszkolne - wysokość siedziska 31 cm (rozmiar 2 zgodnie z normą PN – EN 1729 - 1), siedzisko i oparcie wykonane z lakierowanej sklejki bukowej, zaokrąglone oparcie i profilowane siedzisko eliminujące ucisk pod kolanami, metalowy stelaż, nóżki krzeseł zakończone plastikowymi zatyczkami, które chronią podłogę przed zarysowaniem – 40 szt.
 • Krzesło przedszkolne - wysokość siedziska 35 cm (rozmiar 3 zgodnie z normą PN – EN 1729 - 1), siedzisko i oparcie wykonane z lakierowanej sklejki bukowej, zaokrąglone oparcie i profilowane siedzisko eliminujące ucisk pod kolanami, metalowy stelaż, nóżki krzeseł zakończone plastikowymi zatyczkami, które chronią podłogę przed zarysowaniem – 20 szt.
 • Biurko - wykonane z laminatu w kolorze bukowym z zielonymi frontami – 1 x drzwiczki, 2 x szuflada, wym. ok. 120cm x 60cm x 77cm – 2 szt.
 • Szafka - wykonane z laminatu w kolorze bukowym, z kolorowymi frontami (drzwiczkami) – 9 skrytek po dwie półki, wym. ok. 99cm x 35 cm x 112 cm –
  3 szt.
 • Szafa wysoka - wykonana z laminatu w kolorze bukowym, z zielonymi frontami – 1 para drzwi małych i 1 para drzwi dużych, wym. ok. 208cm x 105cm x 47 cm –
  2 szt.
 • Szafa wysoka - wykonana z laminatu w kolorze bukowym, z pomarańczowymi frontami - 2 pary małych drzwi i otwarta półka, wym. ok. 208cm x 105cm x 47 cm – 2 szt.
 • Szafka na instrumenty muzyczne - wykonana z laminatu w kolorze bukowym, z kolorowymi szufladami, wym. ok. 56cm x 85cm x 38cm – 2 szt.
 • Krzesło dla nauczyciela – obrotowe, na kółkach, z podłokietnikami, wysokość siedziska regulowana za pomocą podnośnika pneumatycznego z możliwością regulowania kąta nachylenia oparcia względem siedziska. Siedzisko i oparcie wykonane z materiału – 100 % włókna syntetyczne – 2 szt.
 • Tablica magnetyczna – w komplecie flamaster i gąbką, wym. ok. 46cm x 67 cm – 2 szt.
 • Pojemnik na kółkach z przykrywką i rączką - plastikowy, wym. ok. 71,5cm x 39cm x 39cm poj. ok. 70 l – 4 szt.
 • Pojemnik przezroczysty z pokrywą - plastikowy, wym. ok. 45 cm x 36 cm x 25 cm, poj. ok. 30 l - 6 szt.
 • Pojemnik przezroczysty z pokrywą - plastikowy, wym. ok. 36 cm x 28 cm x 17 cm, poj. ok. 12 l - 4 szt.
 • Pojemnik na akcesoria szkolne - plastikowy, wym. ok. 40 cm x 34 cm x 17 cm, poj. ok. 18 l – 4 szt.
 • Pojemnik na akcesoria szkolne - plastikowy, wym. ok. 34 cm x 19 cm x 12 cm, poj. ok. 6 l – 4 szt.
 • Pojemnik na zabawki - plastikowy, wym. ok. 40 cm x 39 cm x 19 cm, poj. ok.15 l – 4 szt.
 • Parawan niski – w komplecie ze stelażem, wym. ok. 83 cm x 68 cm – 4 szt.
 • Łącznik do parawanu niskiego, łączący w jednej linii (1 kpl. = 2 szt. ) – 2 kpl.
 • Łącznik do parawanu niskiego, łączący pod kątem 90° (1 kpl. = 2 szt. ) – 2 kpl.
 • Tablica korkowa - 100cm x 150cm – 6 szt.
 • Aplikacja na ścianę - wykonana z tektury, przedstawiająca drzewo z liśćmi, wym. ok. 120 cm x 175 cm – 3 kpl.
 • Aplikacje przedstawiające najpopularniejsze zawody (min. 20 szt.) - do przyczepienia taśmą, magnesami lub pinezkami – 3 kpl.
 • Krążki do siedzenia - piankowe, Ø ok. 35 cm, wysokość ok. 5 cm (1 kpl. = 10 szt. w 10 kolorach) – 6 kpl.
 • Pojemnik na kółkach do krążków piankowych - wym. ok. 38cm x 38cm x 80cm – 10 szt.
 • Pufy z obrazkami przedstawiającymi emocje – każda inny nastrój (kpl. = 6 szt. w 6 kolorach), Ø ok. 30 cm, wysokość ok. 10 cm – 10 kpl.
 • Mata podłogowa - wym. ok. 60cm x 60 cm (kpl. = 4 szt.) – 4 kpl.

 

Proponowane wyposażenie powinno być zgodne z obowiązującymi normami oraz posiadać wymagane certyfikaty jakości i bezpieczeństwa.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 24.08.2015r. 
 1. Oczekiwany okres gwarancji:  Zgodnie z kartami gwarancyjnymi producentów dostarczanych produktów.
 1. Sposób przygotowania oferty:
 • ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub elektronicznej – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do zapytania,
 • oferta powinna zawierać : nazwę i adres oferenta, wartości oferty (cena brutto i wartość brutto), oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta,
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
 • oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
 • do oferty należy dołączyć specyfikacje ze zdjęciami proponowanych produktów.

 

Ofertę należy złożyć:

 1. a) w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego:Gmina Sędziejowice, Wieluńska 6, 98 – 160 Sędziejowice

oznaczonej ,,OFERTA – meble i wyposażenie’’, do dnia 12.08.2015 r., od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Urzędu, tj.: 7:30 - 15:30 – sekretariat (pokój nr 19),

 1. b) lub przesłać w formie elektronicznej na adres: promocja@gminasedziejowice.pl, temat wiadomości: ,,OFERTA – meble i wyposażenie’’, do dnia 12.08.2015 r., do godziny 15:30.
 1. Warunki płatności: W ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury oraz po podpisaniu przez Zamawiającego potwierdzenia odbioru.
 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Justyna Kijańska, tel.: 43 / 677 16 93
 1. Złożenie oferty w niniejszym zaproszeniu nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.

 

Załączniki:

 1. Treść oferty - Załącznik nr 1

 

Wójt

Jerzy Kotarski

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Formularz ofertowy - meble.doc Załącznik nr 1 do zapytania 2015-08-05 14:45:02 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Justyna Kijańska
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 05.08.2015 13:44
Data ostatniej modyfikacji: 05.08.2015 13:45
Liczba wyświetleń: 3164

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom