bip_menu_top
print

2015-07-01 15:08:03

Zapytanie ofertowe


Gmina Sędziejowice zaprasza do złożenia oferty: w ramach projektu ,,Sędziejowickie przedszkolaki naszą dumą’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, na zadanie pn.: "Zakup, dostawę oraz instalację sprzętu multimedialnego".

Znak sprawy: RW.VIII.271.2.2015                                                      Sędziejowice, 01.07.2015 r.

                                                                                                              (miejscowość i data)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 

1. Zamawiający:

   Gmina Sędziejowice

   ul. Wieluńska 6

    98 – 160 Sędziejowice

 

zaprasza do złożenia oferty:

w ramach projektu ,,Sędziejowickie przedszkolaki naszą dumą’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 

2.     Przedmiot zamówienia:

   Zakup, dostawa oraz instalacja niżej wymienionego sprzętu multimedialnego:

·   Tablica interaktywna - QOMO QWB200-BW 88" - 2 szt.

·   Projektor krótkoogniskowy - VIVITEK DW882ST - 2 szt.

·   Uchwyt ścienny do projektora - AVTEK WallMount Pro 1200 - 2 szt.

·   Kabel HDMI 10m - SHIRU - 2 szt.

·   Ekran projekcyjny 180/180 - AVTEK TRIPOD Pro 180 - 2 szt.

·   Głośniki wiszące - Avtek Speaker Active 2 szt.

·   Kable do głośników 10m - VISION - 2 szt.

·   Laptop z Win7 - ASUS R513CL-XX305V i3-3217U/4GB/128SSD/7HP64X GF710 2szt.

·   Oprogramowanie - MICROSOFT Office 2013 - 2szt.

·   Mysz komputerowa - SHIRU Smart Mouse - 2szt.

·   Drukarka atramentowa kolorowa – HP DeskJet 2545 Ink Advantage (WIFI) (kabel USB) - 1szt.

·   Telewizor LED 40" Full HD - Samsung UE40H6400 - 2szt.

·   Uchwyt ścienny do telewizora - AVTEK SMS Flatscreen WH T - 2 szt.

·   Kabel HDMI 5m  - SHIRU - 2 szt.

·   Aparat cyfrowy - Nikon Coolpix S2800 - 2szt.

·   Karta pamięci 16 GB - Kingston 16GB SDHC - 2 szt.

·   Pamięć pendrive 64GB - Kingston 64GB DataTraveler 100 G3 (USB 3.0) - 2 szt.

·   Radio CD - Philips AZ420i - 2 szt.

·   Odtwarzacz Blue Ray - Samsung BD-F5100 - 2 szt.

·   Listwa przepięciowa 3 gniazda - ELGOTECH - 2 szt.

·   Skaner - HP ScanJet S300 - 2 szt.

·   Kserokopiarka  - Kyocera-Mita ECOSYS - 1szt.

 

3.     Termin realizacji zamówienia: W ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

4.     Oczekiwany okres gwarancji: Zgodnie z kartami gwarancyjnymi producentów  dostarczanego sprzętu.

 

5.     Sposób przygotowania oferty:

·   ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub elektronicznej – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do zapytania,

·   oferta powinna zawierać : nazwę i adres oferenta, wartości oferty (cena brutto i wartość brutto), oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta,

·   oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

·   oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,

·   zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, z zastrzeżeniem, że oferowany sprzęt multimedialny winien charakteryzować się parametrami odpowiadającymi co najmniej modelom sprzętu określonego w pkt. 2 zapytania. W takim przypadku do oferty należy załączyć szczegółową specyfikację oferowanego sprzętu.

 

 

Ofertę należy złożyć:

a) w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego: Gmina Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98 – 160 Sędziejowice

oznaczonej ,,OFERTA – sprzęt multimedialny’’, do dnia 09.07.2015 r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.: 7:30 - 15:30 – sekretariat (pokój nr 19),

 

b) lub przesłać w formie elektronicznej na adres: promocja@gminasedziejowice.pl, temat wiadomości: ,,OFERTA – sprzęt multimedialny’’, do dnia 09.07.2015 r.,  do godziny 15:30.

 

6.  Warunki płatności: W ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury oraz po podpisaniu przez Zamawiającego potwierdzenia odbioru.

 

7.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Justyna Kijańska, tel.: 43 / 677 16 93

 

8.  Złożenie oferty w niniejszym zaproszeniu nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.

  

Załączniki:

1.   Treść oferty  -  Załącznik nr 1

 

 

Wójt

Jerzy Kotarski

 

 

 

 

 

 

Data: 06.07.2015 r.

 

W odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego pn. ,,Zakup, dostawa oraz instalacja sprzętu multimedialnego’’, Zamawiający informuje, iż do wyceny oferty należy przyjąć sprzęt multimedialny, wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej, zgodnie z zapisami punktu 5. Zapytania ofertowego.

Jednocześnie, Zamawiający określa model drukarki wskazany w punkcie 22. – Kyocera - Mita ECOSYS M3040dn oraz dokonuje zmiany modelu projektora:

·        jest: VIVITEK DW882ST,

·        winien być: VIVITEK DW881ST.

 

Z uwagi na powyższe zmiany, przesunięciu ulega termin składania ofert: do dnia 10.07.2015 r., do godziny 15:30.

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

 

Wójt

Jerzy Kotarski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 06.07.2015 r.

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, informuje o dokonaniu poprawy oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na zmianie nazwy modelu projektora, ujętego w Zapytaniu ofertowym:

jest: VIVITEK DW881ST.

winien być: VIVITEK DX881ST.

 

Wójt

Jerzy Kotarski

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Treść oferty - Sprzęt multimedialny.doc 2015-07-01 15:09:57 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Justyna Kijańska
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 01.07.2015 14:08
Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2015 14:00
Liczba wyświetleń: 2591

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zapytanie ofertowe 06.07.2015 10:12 Dariusz Matuszkiewicz
2 Zapytanie ofertowe 01.07.2015 14:09 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom