bip_menu_top
print

2015-06-05 14:14:17

Zarządzenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz trawników i upraw rolnych z wodociągu gminnego.

Zarządzenie Nr 70/15

Wójta Gminy Sędziejowice

z dnia 5 czerwca 2015 r.

 

w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz trawników i upraw rolnych z wodociągu gminnego.

 

Na podstawie art. 41 ust. 2  w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 24  § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, poz. 829, poz. 1247, poz. 1446, poz. 1567, z 2014 r. poz. 498, poz. 659, poz. 827, poz. 915, z 2015 r. poz. 396, poz. 541), z uwagi na nadmierny rozbiór wody z wodociągu gminnego, spowodowany trudną sytuacją pogodową na terenie Gminy Sędziejowice, zarządza się co następuje:

 

§ 1.

1. Wprowadza się zakaz podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej tuneli foliowych, ogródków przydomowych, działkowych oraz trawników i upraw rolnych na terenie Gminy Sędziejowice w okresie od dnia 5 czerwca 2015 r. do odwołania w godzinach od 7:00 do 23:00.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

§ 2. 

Winni nieprzestrzegania postanowień niniejszego zarządzenia będą pociągani do odpowiedzialności karno – administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

§ 3. 

Nadzór i egzekwowanie niniejszego zarządzenia powierzam kierownikowi Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Sędziejowice.

 

wz. Wójta

mgr Mirosław Potasiak

Zastępca Wójta

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zarządzenie Nr 70_15.pdf Skan oryginału Zarządzenia 2015-06-05 14:16:05 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Mirosław Potasiak
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 05.06.2015 13:14
Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2015 13:16
Liczba wyświetleń: 3786

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom