bip_menu_top
print

2014-07-01 09:19:51

Obwieszczenie SKO


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu informuje, że w dniu 25 czerwca 2014 r., po przeprowadzeniu postępowania wszczętego odwołaniem od decyzji Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 8 maja 2014 r., znak RW.V.6733.5.20, odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej SN na działce nr ewid. 381/5, obręb 20 Sędziejowice, została wydana decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Obwieszczenie SKO.pdf 2014-07-01 09:20:07 Świerczyński Adam

Informacje o artykule

Autor: Anna Potasiak
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 01.07.2014 08:19
Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2014 08:20
Liczba wyświetleń: 3789

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom