bip_menu_top
print

2014-04-23 19:43:21

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


Wójt Gminy Sędziejowice, działając na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz.267), zawiadamia, że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Gminy Sędziejowice postępowania administracyjnego, wynikającego z wniosku z dnia 7 marca 2014 r. Pana Jana Wieczorka, reprezentującego firmę Polska Energia Odnawialna Jan Wieczorek, ul. A. Czechowa 14, 60-461 Poznań, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN na działce nr ewid. 381/5 (obręb 20 Sędziejowice) położonej w gminie Sędziejowice, zakończono kompletowanie materiałów i dokumentów niezbędnych do wydania w/w decyzji.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Obwieszczenie inwest.celu publ.pdf Pełna treść Obwieszczenia 2014-04-23 19:46:34 Świerczyński Adam

Informacje o artykule

Autor: Anna Potasiak
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 23.04.2014 18:43
Data ostatniej modyfikacji: 23.04.2014 18:46
Liczba wyświetleń: 3929

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom