bip_menu_top
print

2014-04-02 19:35:13

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 7 marca 2014r. Pana Jana Wieczorka, reprezentującego firmę Polska Energia Odnawialna Jan Wieczorek, ul. A.Czechowa 14,60-461 Poznań, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej SN na działce nr ewid. 381/5 (obręb 20 Sędziejowice) położonej w gminie Sędziejowice.

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice przy ul. Wieluńskiej 6, 98-160 Sędziejowice, pokój nr 11.

Informacje o artykule

Autor: Anna Potasiak
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 02.04.2014 18:35
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3975

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom