bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2014-03-27 14:28:06

Informacja


Wójt Gminy uprzejmie informuje, iż zgodnie z przepisem art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Ponadto, w przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu - stosownie do art. 47b ust. 4 ww. ustawy. Jednocześnie przepis art. 47b ust. 2 cytowanej ustawy wskazuje, iż na ww. tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości. Prawidłowe i widoczne oznakowanie budynków, wyraźne ich ponumerowanie jest niezmiernie ważne w pracy zespołów ratownictwa medycznego, ponieważ przyczynia się to do szybkiego odnalezienia właściwego adresu przez wszystkie służby ratunkowe, w tym zespoły ratownictwa medycznego, a tym samym szybsze udzielenie pomocy poszkodowanym. Wpłynie to na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańców, ponieważ właściwe oznakowanie ulic i placów oraz prawidłowa numeracja budynków, pozwolą na szybsze dotarcie służb ratunkowych do miejsca zdarzenia. Mając na uwadze powyższe względy proszę o stosowanie ww. przepisów, a tym samym dokładne oznakowanie administrowanych posesji.

Informacje o artykule

Autor: Justyna Kmiecik
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 27.03.2014 13:28
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3068

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom