bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2014-02-06 08:30:16

Nabór do projektu „Poznajmy aktywnie lepsze jutro” 2014r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach ogłasza nabór do VII edycji projektu systemowego „Poznajmy aktywnie lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają niżej wymienione warunki: - są w wieku aktywności zawodowej tj. 15 – 64 lata - są mieszkańcami gminy Sędziejowice, - korzystają ze świadczeń GOPS w Sędziejowicach, - są osobami bezrobotnymi lub rolnikami Do projektu zostanie zakwalifikowanych 10 osób, z którymi zostaną podpisane kontrakty socjalne w ramach których będą realizowane m. in. następujące formy wsparcia: - konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym, - szkolenia zawodowe uwzględniające indywidualne predyspozycje uczestników projektu. - kurs prawa jazdy kat. B. Uczestnicy projektu będą objęci wsparciem finansowym w formie zasiłków przyznawanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Rekrutacja trwa do 21.03.2014r. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu w GOPS w Sędziejowicach lub pod numerem tel.: 043/67 715 81 lub 504 182 482

Informacje o artykule

Autor: Mirosław Potasiak
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 06.02.2014 07:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3116

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom