bip_menu_top
print

2014-02-06 08:30:16

Nabór do projektu „Poznajmy aktywnie lepsze jutro” 2014r.


Projekt "Poznajmy aktywnie lepsze jutro" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach ogłasza nabór do VII edycji projektu systemowego „Poznajmy aktywnie lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają niżej wymienione warunki:

- są w wieku aktywności zawodowej tj. 15 – 64 lata

- są mieszkańcami gminy Sędziejowice,

- korzystają ze świadczeń GOPS w Sędziejowicach,

- są osobami bezrobotnymi lub rolnikami

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 10 osób, z którymi zostaną podpisane kontrakty socjalne w ramach których będą realizowane m. in. następujące formy wsparcia:

- konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym,

- szkolenia zawodowe uwzględniające indywidualne predyspozycje uczestników projektu.

- kurs prawa jazdy kat. B.

Uczestnicy projektu będą objęci wsparciem finansowym w formie zasiłków przyznawanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Rekrutacja trwa do 21.03.2014r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu w GOPS w Sędziejowicach lub pod numerem tel.: 043/67 715 81 lub 504 182 482

Informacje o artykule

Autor: Mirosław Potasiak
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 06.02.2014 07:30
Data ostatniej modyfikacji: 06.02.2014 07:32
Liczba wyświetleń: 3814

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Nabór do projektu „Poznajmy aktywnie lepsze jutro” 2014r. 06.02.2014 07:30 Adam Świerczyński
bip_menu_bottom