bip_menu_top
print

2013-12-11 14:20:35

Ogłoszenie o przetargu


na wynajem łącznie 4 lokali użytkowych + WC przy ulicy Głównej 1 w miejscowości Pruszków, o ogólnej powierzchni użytkowej - 104,82 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem sprzedaży alkoholu.

Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem łącznie 4 lokali użytkowych + WC przy ulicy Głównej 1 w miejscowości Pruszków, o ogólnej powierzchni użytkowej - 104,82m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem sprzedaży alkoholu, do 3 lat.

Zestawienie lokali do wynajęcia:
- sala 1 - 20,51m2
- sala 2 - 34,44m2
- sala 3 - 25,42m2
- sala 4 - 9,15m2
- WC - 14,90m2

Zgodnie z §1, tiret 1 Zarządzenia Nr 231/13 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 17 maja 2013 roku, minimalna miesięczna stawka podstawowa czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi: 14,00 zł/m2 plus VAT.


Z uwagi na powyższe, oferowane do przetargu stawki, nie mogą być niższe od ustalonych ww. Zarządzeniem.


UWAGA!!
Oferowana w przetargu stawka, nie obejmuje kosztów zużycia mediów, tj. wody, energii elektrycznej, ogrzewania itp.
Rozliczenie za zużyte media, następować będzie na podstawie zawartej umowy najmu wg bieżącego zużycia.

Oferty z zamieszczonymi danymi teleadresowymi uczestnika przetargu, podaną ceną netto i brutto za 1m2 oraz przewidywanym terminem wynajmu, należy składać w terminiedo 16 grudnia 2013 r. do godz. 12:00 w zalakowanych kopertach z napisem - „Przetarg na lokale użytkowe - Pruszków", w siedzibie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach, Sędziejowice - Kolonia 12, 98 - 160 Sędziejowice.
 

Ewentualne zapytania należy kierować do Kierownika Gminnej Jednostki Usług Komunalnych pod nr telefonu 609-833-401.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2013 r. o godz. 12.30.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
Wójt
Jerzy Kotarski

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie o przetargu.pdf Treść ogłoszenia 2013-12-11 14:21:00 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 11.12.2013 13:20
Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2013 13:21
Liczba wyświetleń: 3976

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom