bip_menu_top
print

2013-10-11 09:36:48

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Stare Kozuby, działki nr 255 i 256


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącego budynku inwentarskiego oraz budowie zbiornika na gnojówkę”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr ewidencyjny 255 i 256 Stare Kozuby gm. Sędziejowice.

1. W dniu 11.07.2013 r. Państwo Bożena i Zbigniew Kopka zam. Stare Kozuby 24 98-160 Sędziejowice złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego oraz budowie zbiornika na gnojówkę". Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr ewidencyjny 255 i 256 Stare Kozuby gm. Sędziejowice.

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 15.07.2013 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3. W dniu 25.07.2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS.ZNS.460.43.2013 wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 19.07.2013 r. pismem nr  WOOŚ.4240.659.2013.KA/KM  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 26.08.2013 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.12.2013 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu.

6. W dniu 17.09.2013r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I.6220.12.2013 zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

7. W dniu 05.11.2013 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.12.2013 podjął postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

8. W dniu 07.11.2013 r. pismem nr RW.I. 6220.12.2013 Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku o wyrażenie opinii w sprawie wydania decyzji środowiskowej oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

9. W dniu 09.12.2013 r. pismem nr PPIS.ZNS.460.61.2013  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku zaopiniował pozytywnie wydanie decyzji środowiskowej.

10.W dniu 22.01.2014 r. postanowieniem Nr WOOŚ.4242.282.2013.KA Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnił warunki realizacji inwestycji.

12. W dniu 07.03.2014 r. Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego oraz budowie zbiornika na gnojówkę". Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr ewidencyjny 255 i 256 Stare Kozuby gm. Sędziejowice.

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 11.10.2013 08:36
Data ostatniej modyfikacji: 11.04.2014 06:57
Liczba wyświetleń: 3114

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Stare Kozuby, działki nr 255 i 256 28.01.2014 09:44 Dariusz Matuszkiewicz
2 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Stare Kozuby, działki nr 255 i 256 11.10.2013 08:36 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom