bip_menu_top
print

2013-05-29 13:29:12

Informacja o dofinansowaniu


na zadanie „Zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sędziejowice"

Informacja o dofinansowaniu

Informujemy o uzyskanym dofinansowaniu w formie dotacji na zadanie  „Zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sędziejowice" do kwoty 3.874,00 zł.  Wartość ogólna projektu wynosi 4 305, 00zł. Celem inwestycji jest umożliwienie prawidłowego zarządzania nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz spełnienie założeń Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach.


http://www.wfosigw.lodz.pl/

 

 

 

 

 

 

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 29.05.2013 12:29
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4145

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom