bip_menu_top
print

2013-06-20 09:30:05

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


Zawiadamia się strony postępowania,że w dniu 10.06.2013r. wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego nr 197/13, zmieniająca decyzję Wojewody Łódzkiego Nr 235/11 z dnia 1.09.2011r.,

udzielającą Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, z siedzibą, przy ul. Irysowej 2 w Łodzi, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-8, na odcinku: węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław(A1) od 99+937 do 204+000 w zakresie odcinka 5(węzeł Sieradz Południe - węzeł Łask) - od km 140+552.05 do km 174+200 wraz z infrastrukturą, w zakresie załącznika nr 16 - arkusz nr 18, w części dotyczącej działki nr 2157 obręb 25 Monice.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik CCF20130620_00003.pdf Pełna treść Obwieszczenia Wojewody Łódzkiego 2013-06-20 09:37:54 Świerczyński Adam

Informacje o artykule

Autor: Adam Świerczyński
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 20.06.2013 08:30
Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2013 07:59
Liczba wyświetleń: 4012

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego 20.06.2013 08:37 Adam Świerczyński
bip_menu_bottom