bip_menu_top
print

2013-06-12 14:51:58

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI


Na podstawie art. 37 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm./ i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza:


  1. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Wola Wężykowa, oznaczonej jako działka nr 142 o pow. 0,20 ha posiadającej księgę wieczystą SR1L/00051034/7.

Cena wywoławcza wynosi – 27.200,00 zł

Wadium w wysokości – 2.800,00 zł

Postąpienie – 280,00 zł

Działka w/w nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

  1. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Wola Wężykowa, oznaczonej jako działka nr 143 o pow. 0,20 ha posiadającej księgę wieczystą SR1L/00051034/7.

Cena wywoławcza wynosi – 27.200,00 zł

Wadium w wysokości – 2.800,00 zł

Postąpienie – 280,00 zł

Działka w/w nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

  1. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Żagliny, oznaczonej jako działka nr 215/5 o pow. 0,1671 ha posiadającej księgę wieczystą SR1L/00054953/6.

Cena wywoławcza wynosi – 22.400,00 zł + VAT 23%

Wadium w wysokości – 2.300,00 zł

Postąpienie – 230,00 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żagliny obszar działki
przeznaczony jest w 3/5 części na cele budownictwa letniskowego symbol 6 UTL – 10

i w 2/5 części jako tereny leśne - Ls.

  1. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Żagliny, oznaczonej jako działka nr 215/7 o pow. 0,1168 ha posiadającej księgę wieczystą SR1L/00054953/6.

Cena wywoławcza wynosi – 14.700,00 zł + VAT 23%

Wadium w wysokości – 1.500,00 zł

Postąpienie – 150,00 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żagliny obszar działki
przeznaczony jest na cele budownictwa letniskowego 6 UTL – 10.

 

Przetarg odbędzie się 30 lipca 2013 r. (wtorek) o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6 w Sali B na parterze. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce, w podanej wysokości w terminie do 24 lipca 2013r. w kasie Urzędu Gminy w godz. od 8.30 do 14.00 lub na konto Bank Spółdzielczy o/Łask 81 9263 0000 0562 1478 2005 0064. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wpłata pozostałej części ceny nieruchomości powinna zostać dokonana najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium. Wadium przepada na rzecz Gminy Sedziejowice w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Koszty sporządzenia aktu leżą po stronie kupującego, natomiast koszty przygotowania dokumentacji geodezyjno – prawnej spoczywają na Gminie Sędziejowice. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 11 lub tel. (43) 67 716 93.Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Sprzedaż Nieruchomości.pdf 2013-06-12 14:52:43 Świerczyński Adam

Informacje o artykule

Autor: Justyna Kmiecik
Zredagował(a): Adam Świerczyński
Data powstania: 12.06.2013 13:51
Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2013 08:01
Liczba wyświetleń: 4532

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 12.06.2013 13:52 Adam Świerczyński
bip_menu_bottom