bip_menu_top
print

2013-05-14 11:13:11

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Lichawa, działki nr 524, 525


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:. „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW o poziomej osi obrotu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego na terenie gminy Sędziejowice w miejscowości Lichawa na działkach o nr ewid. 524, 525

1. W dniu 28.03.2013 r. F.H.AGROBUD Robert Dudczak Zygry 36,  99-232 Zadzim, reprezentowana przez pełnomocnika - Pana Sławomira Tiede Coriolis Energy Sp. z o.o. ul. Jaracza 66 90-251 Łódź złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW o poziomej osi obrotu wraz z infrastrukturą towarzyszącą" zlokalizowanego na terenie gminy Sędziejowice w miejscowości Lichawa na działkach o nr ewid. 524, 525

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 15.04.2013 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3. W dniu 29.04.2013 r. pismem nr WOOŚ.4240.355.2013.TO.1/DJ  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 25.04.2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku pismem PPIS.ZNS.460.30.2013 wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 14.05.2013 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.7.2013 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu.

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 14.05.2013 10:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3301

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom