bip_menu_top
print

2013-01-30 09:34:57

Podatek rolny


Podmiot:
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Przedmiot:
1. Dla gruntów rolnych - liczba ha przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.

2. Dla pozostałych gruntów - liczba ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Termin powstania:
2013-01-01

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, ze zm.).

Terminy opłat:
- do 15 marca 2013 r. - I rata,
- do 15 maja 2013 r. - II rata,
- do 15 września 2013 r. - III rata,
- do 15 listopada 2013 r. - IV rata

Wysokość opłat:
1. Dla gruntów gospodarstw rolnych - od 1 ha przeliczeniowego gruntów równowartość pieniężną 2,5 q żyta , to jest 145,00 zł obliczoną wg. średniej ceny skupu żyta za 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS.

2. Dla pozostałych gruntów - od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, to jest 290,00 zł obliczoną wg. średniej ceny skupu żyta za 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ogłoszonej w Komunikacji.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik DR 1 - Deklaracja na podatek rolny-1.pdf 2013-01-30 09:35:21 Matuszkiewicz Dariusz
załącznik IR 1 - Informacja o gruntach.pdf 2013-01-30 09:35:11 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Referat Finansowo - Budżetowy
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 30.01.2013 08:34
Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2013 08:35
Liczba wyświetleń: 3497

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom