bip_menu_top
print

2013-01-30 09:23:54

Podatek od środków transportowych


Podmiot:
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Podatek od środków transportowych na 2012 rok pozostaje w dotychczasowej wysokości.

Przedmiot:
1/ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

2/ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

3/ ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

4/ ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

5/ przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

6/ przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego,

7/ autobusy.

Termin powstania
2013-01-01

Podstawa prawna
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.),

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),

- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r.w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. ( M.P. Nr 95, poz. 962),

- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2012 r. (MP Nr 95, poz. 962).

Terminy opłat
- do 15 lutego 2013 r. - I rata,
- do 15 września 2013 r. - II rata

Wysokość opłat
- od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko - stawki podatku określa załącznik nr 1 do uchwały,

- od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowiotej pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki podatku określa załącznik nr 2 do uchwały,

- od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, nasisku na siodło oraz jego wpływ na środowisko - stawki podatku określa załącznik nr 3 do uchwały,

- od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki podatku określa załącznik nr 4 do uchwały,

- od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od wieku pojazdu i dopuszczalnej masy całkowitej - stawki podatku określa załącznik nr 5 do uchwały,

- od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki podatku określa załącznik nr 6 do uchwały,

- od autobusów, w zależności od wieku pojazdu, ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko - stawki podatku określa załącznik nr 7 do uchwały.

Informacje o artykule

Autor: Referat Finansowo - Budżetowy
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 30.01.2013 08:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3417

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom