bip_menu_top
print

2011-05-16 14:37:00

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie i wykonanie w 2011 r. zadań publicznych


Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie w 2011 r. zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz podmiotu wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zaprasza do składania ofert w zakresie:

1) działalności sportowej prowadzonej przez stowarzyszenia w celu: poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, osiągnięcia wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych, poprawy kondycji fizycznej i zdrowia mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życiapromocji sportu i aktywnego stylu życia, umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców gminy Sędziejowice; wysokość środków publicznych przeznaczonych na ten cel - 15.000 zł.
2) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację różnych form wypoczynku letniego; wysokość środków publicznych przeznaczonych na ten cel - 20.000 zł.

Oferty należy składać do dnia 3 czerwca 2011 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6 osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie oznaczonej napisami:

1) "Konkurs ofert -
popularyzacja sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy Sędziejowice";

2)
"Konkurs ofert - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację różnych form wypoczynku letniego".


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie o konkursach.pdf Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie i wykonanie w 2011 r. zadań publicznych. 2011-05-16 14:37:09 Kidawski Marek

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 16.05.2011 13:37
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3962

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom