bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2009-10-26 14:06:09

Skarbnik Gminy Sędziejowice - Sławomir Niedźwiedzki


Zadania i kompetencje Skarbnika:

1) opracowuje propozycję projektu budżetu Gminy,

2) dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informacje Wójta o jego realizacji,

3) przekazuje kierownikom referatów i samodzielnym stanowiskom pracy oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych wytyczne oraz dane niezbędne do opracowania projektu planu budżetowego,

4) czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,

5) zapewnia realizację zadań wynikających - w szczególności - z ustaw: o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o finansach publicznych, ordynacja podatkowa, o opłacie skarbowej, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o podatkach i opłatach lokalnych, o rachunkowości,

6) prowadzi centralny rejestr umów i zleceń,

7) kontroluje gospodarkę finansową sołectw,

8) kieruje referatem Finansowo - Budżetowego.


Numer pokoju:    12

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 26.10.2009 13:06
Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2011 08:09
Liczba wyświetleń: 4174

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Skarbnik Gminy Sędziejowice - Kazimiera Gajdowicz 26.10.2009 13:06 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom