bip_menu_top
print

2012-07-06 12:46:00

Ogłoszenie o przetargu


na wynajem lokalu użytkowego przy ulicy Łódzkiej 2 w miejscowości Sędziejowice, o powierzchni 16,20 m2, z przeznaczeniem wyłącznie na działalność handlową z wyłączeniem sprzedaży alkoholu.

Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego przy ulicy Łódzkiej 2 w miejscowości Sędziejowice, o powierzchni 16,20 m2, z przeznaczeniem wyłącznie na działalność handlową z wyłączeniem sprzedaży alkoholu, na czas nieokreślony.

Oferty z podaną ceną netto i brutto za m2 należy składać w terminie do 16 lipca 2012r. do godz. 10.00 w zalakowanych kopertach z napisem - Przetarg na lokal użytkowy, w siedzibie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach.

Ewentualne zapytania należy kierować do Kierownika Gminnej Jednostki Usług Komunalnych pod nr telefonu 609-833-401.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2012r. o godz. 10.30.

Informacje o artykule

Autor: Paulina Kowalczyk
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 06.07.2012 11:46
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3932

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom