bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2012-08-08 08:04:49

Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych


Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych.

 

Urząd Gminy Sędziejowice udostępnia nieodpłatnie Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie, w tym Monitory Polskie B lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia do wglądu i pobrania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sędziejowice oraz w postaci elektronicznej w godzinach pracy, w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice - pok. nr 7.

W sprawie udostępniania tych aktów należy zgłosić się do pok. nr 19 (Sekretariat).

Urząd Gminy Sędziejowice prowadzi również zbiór aktów prawa miejscowego wraz ze skorowidzami, ustanowionych przez Radę Gminy Sędziejowice. Są one dostępne nieodpłatnie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sędziejowice oraz do wglądu w godzinach pracy, w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6 - pok. nr 7.

W sprawie udostępniania aktów prawa miejscowego należy się zgłosić do pok. nr 16 (Biuro Rady).

Wydruk, wykonanie kserokopii aktów normatywnych i innych aktów prawnych jest odpłatne na zasadach określonych w zarządzeniu nr 165/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, za wydawanie wydruków aktu normatywnego lub innego aktu prawnego oraz wykonania kserokopii na wniosek strony w Urzędzie Gminy Sędziejowice.

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 08.08.2012 07:04
Data ostatniej modyfikacji: 08.08.2012 07:05
Liczba wyświetleń: 4168

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych 08.08.2012 07:04 Michał Ułański
bip_menu_bottom