bip_menu_top
print

2012-03-01 13:00:36

Wniosek o sydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Grabia, Sobiepany, Brzeski, Podule


dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie maksymalnie 11 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda (wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, złączami kablowo-pomiarowymi ZK-15 kV, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi oraz zjazdami z dróg) na działkach o numerach ewidencyjnych 136,137,432,204,175 w miejscowości Grabia, 312/1, 293 w miejscowości Brzeski, 94,83,84,85 w miejscowości Sobiepany, 122,123, 245/1 w miejscowości Podule w gminie Sędziejowice, powiat łaski oraz 311, 312, 362, 363, 326, 327, 328 w miejscowości Kalinowa w gminie Zapolice, powiat zduńskowolski”

1. W dniu 23.02.2012 r. BOREALIS-5 KOZUBY Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 20 90-349 Łódź złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowie maksymalnie 11 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda (wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, złączami kablowo-pomiarowymi ZK-15 kV, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi oraz zjazdami z dróg) na działkach o numerach ewidencyjnych 136,137,432,204,175 w miejscowości Grabia, 312/1, 293 w miejscowości Brzeski, 94,83,84,85 w miejscowości Sobiepany, 122,123, 245/1 w miejscowości Podule w gminie Sędziejowice, powiat łaski oraz 311, 312, 362, 363, 326, 327, 328 w miejscowości Kalinowa w gminie Zapolice, powiat zduńskowolski"

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 28.02.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi , Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3. W dniu 12.04.2012 r. pismem nr WOOŚ.4240.195.2012.JK Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 10.03.2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku pismem PPIS-ZNS-250/10/12 wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 19.03.2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli pismem PPSE-NSZNS-460/10/12 wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

6. W dniu 13.04.2012 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.5.2012 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu.

7. W dniu 16.05.2012r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I.6220.5.2012 zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

8. W dniu 04.01.2013 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.5.2012/2013 podjął postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

9. W dniu 10.01.2013 r. pismem nr RW.I. 6220.5.2012/2013 Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli o wyrażenie opinii w sprawie wydania decyzji środowiskowej oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

10. W dniu 31.12.2013r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I.6220.5.2012 zawiesił, na wniosek strony ,postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

11. W dniu 24.10.2014 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.5.2012/2013 podjął postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 01.03.2012 12:00
Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2014 10:04
Liczba wyświetleń: 3209

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wniosek o sydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Grabia, Sobiepany, Brzeski, Podule 18.01.2013 09:45 Dariusz Matuszkiewicz
2 Wniosek o sydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Grabia, Sobiepany, Brzeski, Podule 28.06.2012 13:08 Dariusz Matuszkiewicz
3 Wniosek o sydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 09.05.2012 07:25 Dariusz Matuszkiewicz
4 Wniosek o sydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 01.03.2012 12:00 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom