bip_menu_top
print

2011-10-06 08:37:07

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego


Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 131 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamia się, że zostało wniesiono odwołanie od wydanej w dniu 1.09.2011 r. decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 235/11, udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanemu przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Łodzi z siedzibą w Łodzi, przy ul. Roosevelta 9 zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi ekspresowej S-8, na odcinku: węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław (A 1) od km 99+937 do km 204+000 w zakresie odcinka 5 (węzeł Sieradz Południe - węzeł Łask) - od km 140+552,05 do km 174+200 wraz infrastrukturą.

W związku z powyższym zawiadamia się, że odwołanie, zgodnie z art. 11g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.), przekazane zostało do Ministra Infrastruktury.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Obwieszczenie.pdf Treść obwieszczenia 2011-10-06 08:37:32 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 06.10.2011 07:37
Data ostatniej modyfikacji: 06.10.2011 07:37
Liczba wyświetleń: 4130

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom