bip_menu_top
print

2011-09-06 14:50:12

OBWIESZCZENIE


Wojewody Łódzkiego

Na podstawie  art.  101 par. 1 oraz art.49  ustawy z dnia  14 czer.wca  1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz.  1071
z późniejszymi zmianami),  zawiadamia się, że w dniu  29 sierpnia  2011r.
postanowieniem  Wojewody Łódzkiego Nr 255/11  zostało podjęte  zawieszone postępowanie  administracyjne w sprawie wydania,  na wniosek  Generalnego Dyrektora Dróg  Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Dyrektora Oddziału Generalnej  Dyrekcji Dróg  Krajowych  i Autostrad  w Łodzi,  decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji  drogowej dla przedsięwzięcia
polegającego  na budowie  drogi ekspresowej S-8 na odcinku: węzeł
Walichnowy - węzeł Wrocław (A1) od km 99+937 do km 204+000
w zakresię odcinka  5 (węzeł Sieradz Południe - węzeł Łask) - od km
140+552,05 do  km 174+200.

Z treścią ww postanowienia można zapoznać się w Wydziale Inflastruktury  Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska  104, budynek E, pok. 424  (tel. 042 664-13-15).

Na postanowienie nie służy stronom zażalenie.
Z up. Wojewody Łódzkiego
Jan Michajłowski
Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego.pdf Treść obwieszczenia 2011-09-06 14:50:40 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 06.09.2011 13:50
Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2011 13:50
Liczba wyświetleń: 4123

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom