bip_menu_top
print

2011-08-16 13:51:52

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Zmianie Decyzji znak RW.I.7624/6/10/11 z dnia 25.02.2011r. w zakresie obejmującym zapis pkt 3 z „cztery dystrybutory o wydajności Q = 50 dm3/min, wyposażone w system odsysania oparów benzyn" na „trzy dystrybutory paliw płynnych o wydajności z jednego pistoletu ok. Q = 40 dm3/min, wyposażonych w system odsysania oparów benzyn i jeden dystrybutor (ON) o wydajności pistoletu ok. Q = 70 dm3/min", miejscowość Dobra gm. Sędziejowice".

1. W dniu 29.07.2011 r.. Paweł i Agnieszka Ochoccy złożyli wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Zmianie Decyzji znak RW.I.7624/6/10/11 z dnia 25.02.2011r. w zakresie obejmującym zapis pkt 3 z „cztery dystrybutory o wydajności Q = 50 dm3/min, wyposażone w system odsysania oparów benzyn" na „trzy dystrybutory paliw płynnych o wydajności z jednego pistoletu ok. Q = 40 dm3/min, wyposażonych w system odsysania oparów benzyn i jeden dystrybutor (ON) o wydajności pistoletu ok. Q = 70 dm3/min", miejscowość Dobra gm. Sędziejowice".

 
2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 02.08.2011 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3. W dniu 31.08.2011 r. pismem nr WOOŚ.II-.4240.708.2011.KD.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 16.08.2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS-ZNS-250/16/11 orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 06.09.2011 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 7624/6/10/11 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 
6. W dniu 22.09.2011 r. Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:. Zmianie Decyzji znak RW.I.7624/6/10/11 z dnia 25.02.2011r. w zakresie obejmującym zapis pkt 3 z „cztery dystrybutory o wydajności Q = 50 dm3/min, wyposażone w system odsysania oparów benzyn" na „trzy dystrybutory paliw płynnych o wydajności z jednego pistoletu ok. Q = 40 dm3/min, wyposażonych w system odsysania oparów benzyn i jeden dystrybutor (ON) o wydajności pistoletu ok. Q = 70 dm3/min", miejscowość Dobra gm. Sędziejowice".

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy w tym  z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu


Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 16.08.2011 12:51
Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2011 11:25
Liczba wyświetleń: 3012

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 16.08.2011 12:51 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom