bip_menu_top
print

2011-08-01 13:22:29

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„„Odbudowie mostu w m. Czestków w ciągu drogi powiatowej nr 2304E Czestków – Pruszków - Żagliny”.

1. W dniu 18.07.2011 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku, ul. Marii Konopnickiej 21, 98-100 Łask złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa mostu w m. Czestków w ciągu drogi powiatowej nr 2304E Czestków - Pruszków - Żagliny".

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 25.07.2011 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3. W dniu 18.08.2011 r. pismem nr WOOŚ.II-.4240.683.2011.EK.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 05.08.2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS-ZNS-250/14/11 orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 02.09.2011 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.3.2011 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

6. W dniu 15.09.2011 r. Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:. „Odbudowa mostu w m. Czestków w ciągu drogi powiatowej nr 2304E Czestków - Pruszków - Żagliny".

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.


Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 01.08.2011 12:22
Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2011 11:24
Liczba wyświetleń: 3360

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 02.09.2011 14:00 Dariusz Matuszkiewicz
2 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 01.08.2011 12:22 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom