bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2011-07-20 14:36:22

OGŁOSZENIE


wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                

1.  Żagliny  - działka Nr 215 / 5 o pow. 0,1671 ha, posiadająca  księgę wieczystą

SR1L/ 00054953 / 6 .
Wartość nieruchomości wynosi  22.070,00 zł plus podatek VAT w wysokości 23 % .                                    

W planie zagospodarowania przestrzennego  wsi  Żagliny  ww. nieruchomość przeznaczona jest na cele budownictwa letniskowego  -
6 U T L  10 .
2. Żagliny - działka Nr 215 / 8 o pow. 0,1057 ha , posiadająca księgę wieczystą SR1L/00054953/6. Wartość nieruchomości wynosi 13.970,00 zł plus podatek VAT w wysokości 23 % .

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Żagliny ww. nieruchomość przeznaczona jest na cele budownictwa letniskowego
6 U T L 10

3. Żagliny  -   działka Nr 215/ 7  o pow. 0,1168  ha , posiadająca księgę wieczystą SR1L / 00054953 / 6 .Wartość  ww. nieruchomości wynosi 14.670,00  zł

W planie zagospodarowania przestrzennego  wsi Żagliny ww. nieruchomość przeznaczona jest na cele budownictwa letniskowego 
6 U T L  10

4. Zamość  -   działka  nr 122 o pow.  0,09 ha , niezabudowana ,posiadająca księgę wieczystą  SR1L /00051840 /1. Wartość nieruchomości wynosi  11.990 zł.

Miejscowość Zamość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego . 

5. Wola  Wężykowa -  działka  nr  138 /1 o pow. 0,43 ha , niezabudowana posiada księgę wieczystą SR1L/00051180 / 5  . Wartość nieruchomości wynosi 6.600 zł.

Miejscowość Wola Wężykowa nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego . 


6. Wola Wężykowa-  działka  nr 142  o pow. 0,20 ha , niezabudowana, posiada księgę wieczystą SR1L/00051034 / 7  . Wartość  nieruchomości wynosi  29.510. zł .

Miejscowość Wola Wężykowa nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego .

7. Wola Wężykowa   - działka  nr 143 o pow. 0,20 ha , niezabudowana ,  posiada księgę wieczystą SR1L/00051034 / 7. Wartość ww. nieruchomości wynosi  29.350 zł.

Miejscowość Wola Wężykowa nie posiada  planu zagospodarowania przestrzennego .  


8. Korczyska   -  działka nr 153 i 152/1 o łącznej powierzchni  0,36 ha wraz z budynkiem po  byłej  szkole podstawowej . Powierzchnia  użytkowa budynku wynosi 312,4 m² , budynku gospodarczego 57 m ², szambo , ogrodzenie z prefabrykatów betonowych . Nieruchomość posiada księgę wieczystą KW NR 32727 i 32873 . Wartość nieruchomości wynosi 108.630 ,00 zł .

Miejscowość Korczyska nie posiada planu zagospodarowania       przestrzennego .

 

                                                                                                                                                          Wykaz  nieruchomości  przeznaczonych  do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni tj od dnia  25 lipca 2011r do 16 sierpnia 2011r.

Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo  w zakupie oferowanej nieruchomości w trybie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.               z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póz. zm. / winny w terminie do  31.08.2011r. złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność .

W przypadku braku oświadczeń przedmiotowa nieruchomość zostanie rozdysponowana w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, którego miejsce, forma i warunki zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu .                                                               

              

Szczegółowe  informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie  Gminy                           w Sędziejowicach , pokój nr 11 , tel. 0-43-67-716-93 .

 

Sędziejowice   14.07.2011r.

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 20.07.2011 13:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3376

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom