bip_menu_top
print

2011-04-27 09:03:43

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Sędziejowice


Zgodnie z art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Sędziejowice zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność na terenie gminy Sędziejowice, do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Sędziejowice.

Termin konsultacji: od 27 kwietnia do 5 maja 2011 r.

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 5 maja 2011 r. na formularzu opinii dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.gminasedziejowice.pl , na stronie internetowej gminy - www.gminasedziejowice.eu lub w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Sędziejowice.

Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w ogłoszeniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

Sędziejowice, 27.04.2011 r.

Wójt

/-/ Jerzy Kotarski

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Formularz zgloszenia opinii.doc Formularz zgłoszenia opinii 2011-05-05 09:08:57 Kidawski Marek
załącznik projekt - sport.pdf Projekt uchwały 2011-05-05 09:08:43 Kidawski Marek

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 27.04.2011 08:03
Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2011 08:08
Liczba wyświetleń: 4060

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom