bip_menu_top
print

2010-09-16 09:10:24

Rolniku możesz to zrobic sam


Samospis internetowy trwa od pierwszego 1 września do 17 października. Rolnik, który ma internet, może wejść na odpowiednią stronę i spisać się sam.

Rolniku możesz to zrobić sam.

Samospis internetowy to najdogodniejsza forma spisu dla rolnika. Szybko, łatwo i bezpiecznie. Rolnicy nie muszą czekać, aż przyjdzie do nich rachmistrz spisowy. Mogą się spisać sami przez internet. Jeśli go nie mają, formularz elektroniczny mogą pobrać Gminnego Biura Spisowego.

 

Samospis internetowy trwa od pierwszego 1 września do 17 października. Rolnik, który ma internet, może wejść na odpowiednią stronę (szczegóły niżej) i spisać się sam. Należy wypełnić formularz identyfikacyjny i odpowiedzieć na pytania spisowe. Formularz będzie częściowo wypełniony danymi, które przekazało kilka instytucji, ARiMR oraz KRUS. Dane te będzie można zweryfikować i uzupełnić.

 

Tak to trzeba zrobić, krok po kroku.

- proszę wejść na stronę www.spis.gov.pl lub www.stat.gov.pl

- wypełnić formularz identyfikacyjny (należy wpisać w nim swój PESEL, nazwisko, imię (lub imiona) oraz stworzyć własne hasło. Następnie wpisać ciąg znaków podany na ekranie nacisnąć ,,zaloguj''). Uwaga jeśli zapomni się lub zgubi hasło, to można je odtworzyć, uruchamiając jeszcze raz formularz identyfikacyjny;

- po wpisaniu loginu i hasła przechodzimy do formularza spisowego i krok po kroku wypełniamy go, po uzupełnieniu wszystkich rubryk na danej stronie naciskamy „dalej'';

- na stronie pierwszej proszę wprowadzić dane adresów: Imiona i nazwisko użytkownika gospodarstwa rolnego, PESEL, regon, siedziba użytkownika gospodarstwa rolnego oraz adres kontaktowy.

- od strony 2 wprowadzamy informacje odnośnie strat powodziowych (czy były jakieś; jesli tak, to jakie? i opisać je na dalszych stronach)

- na kolejnej stronie będą pytania dotyczące użytkowania gruntów rolnych ( jeśli takie były użytkowane, proszę zamieścić informacje jakie i ile)

- dalej znajdują sie pytania odnośnie działalności gospodarczej (wszystkich prowadzonych na dzień 30 czerwca 2010r.)

- kolejne strony zawierają pytania związane z powierzchnią zasiewów (co było siane, oraz na jakiej powierzchni i ile)

- następnie zamieszczone są pytania związane z pogłowiem zwierząt gospodarczych (jeśli takie jest, to proszę wymienić ile, jakie, oraz ile nadaje się do rozrodu)

- na dalszych stronach proszę zamieścić informacje o ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

- zużycie nawozów (jeśli tak, to jakich)

- następnie pytania dotyczą aktywności ekonomicznej.

- na koniec kilka pytań odnośnie metod produkcji rolnej (jakie były stosowane, na jakim obszarze, oraz co było do nich wykorzystywane)

- w każdej chwili można przerwać samopis i dokończyć później . Aby zachować wpisane dotychczas dane, należy zapisać formularz i wylogować się. Od pierwszego uruchomienia formularza można go wypełnić fragmentami przez kolejne 14 dni.

- do każdego ponownego uruchomienia formularza wystarczy wpisać nr PESEL i hasło (wpisane przy pierwszym uruchomieniu).

Gminny Komisarz Spisowy

 

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 16.09.2010 08:10
Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2010 14:45
Liczba wyświetleń: 3554

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rolniku możesz to zrobic sam 16.09.2010 14:44 Marek Kidawski
2 Rolniku możesz to zrobic sam 16.09.2010 14:44 Marek Kidawski
3 Rolniku możesz to zrobic sam 16.09.2010 14:42 Marek Kidawski
4 W całej Unii Europejskiej rozpoczyna się spis rolny 16.09.2010 08:46 Marek Kidawski
5 W całej Unii Europejskiej rozpoczyna się spis rolny 16.09.2010 08:27 Marek Kidawski
6 W całej Unii Europejskiej rozpoczyna sie spis rolny 16.09.2010 08:26 Marek Kidawski
7 W całej Unii Europejskiej rozpoczyna sie spis rolny 16.09.2010 08:10 Michał Ułański
bip_menu_bottom