bip_menu_top
print

2010-08-09 08:04:55

Ogłoszenie


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Żagliny.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sędziejowice uchwały nr XXXIII/223/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice w miejscowości Żagliny.

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Żgliny dotyczy działek oznaczonych nr 321/2, 321/3, 321/4, 321/5, 321/6, 321/7, 321/8.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                           
 

Jerzy Kotarski
Wójt Gminy Sędziejowice

Informacje o artykule

Autor: Ryszard Tomczyk
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 09.08.2010 07:04
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4323

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom