bip_menu_top
print

2010-08-02 08:41:57

Powszechny Spis Rolny 2010


Gminne Biuro Spisowe zakończyło nabór na rachmistrzów spisowych. Informujemy, że w okresie od dnia 1 września 2010r do 31 października 2010r przeprowadzony zostanie powszechny spis rolny.

Powszechny Spis Rolny 2010

Gminne Biuro Spisowe w Sędziejowicach informuje mieszkańców gminy Sędziejowice, iż w okresie od dnia 1 września 2010r do 31 października 2010r przeprowadzony zostanie Powszechny Spis Rolny. Spis będzie obejmował stan na 30 czerwca 2010r  godzina 24.00. Celem powszechnego spisu rolnego jest: 
-dostarczenie informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminalu określonych przez Komisję Europejską. 
- zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi. 
- analiza zmian, jakie zostały w rolnictwie na przestrzeni lat 2002-2010. - wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczania informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne) 
- aktualizacja bazy wykazu gospodarstw rolnych stanowiących aparat do różnotematycznych badań reprezentacyjnych  z zakresu rolnictwa (w latach następnych) 

Podczas Powszechnego Spisu Rolnego będą zbierane informacje: 

- ogólna charakterystyka gospodarstwa rolnego- uwzględniającego cechy adresowe siedziby użytkownika i siedziby gospodarstwa rolnego (m.in. informacje o użytkowniku gospodarstwa, opisanie struktury własnościowej użytków rolnych, działalności rolniczej i innej niż rolnicza prowadzonej w gospodarstwie rolnym). 
- użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów- informacje o ogólnej powierzchni gruntów gospodarstwa, w dziale na kategorie użytkowania oraz powierzchni zasiewów poszczególnych upraw rolnych. 
- zwierzęta gospodarskie- stan liczebności i struktura pogłowia zwierząt gospodarskich poszczególnych gatunków. 
- ciągniki, maszyny rolnicze i urządzenia- dane o liczbie ciągników własnych i wspólnych , w podziale na klasy mocy silnika oraz liczbie wybranych maszyn i urządzeń rolniczych. 
- zużycie nawozów- dane w czystym składniku o ilości stosowanego nawożenia mineralnego, wapniowego oraz nawożenia organicznego pochodzenia zwierzęcego. 
- pracujących w gospodarstwie rolnym- informacje o wielkości i struktur zasobów pracy w rolnictwie (uwzględniane będą wszystkie osoby wykonujące prace w gospodarstwie rolnym  w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie) 
- struktura dochodów gospodarstwa rolnego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz korzystania z programów wsparcia dla rolnictwa- informacje o dochodach z tytułu prowadzenia rolniczej działalności gospodarczej, pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy najemnej, emerytur i rent oraz innych źródeł niezarobkowych poza emeryturą i rent, o  fakcie korzystania przez gospodarstwo z płatności do gruntów ornych i programów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. 
- metody produkcji rolniczej (wpływ rolnictwa na środowisko)- m.in. informacje o metodach uprawy gleb , zabezpieczenia gleb przed wypływaniem składników pokarmowych, zabiegach przeciwerozyjnych, systemach utrzymania zwierząt gospodarskich.   

Szczegółowy wykaz danych zbieranych w spisie rolnym, w tym w badaniu metod produkcji rolnej określa załącznik nr 1 do ustawy o powszechnym spisie rolnym. Dostępnym na stronie internetowej www.stat.gov.pl. Prosimy o wcześniejsze przygotowanie informacji o swoim gospodarstwie, co w znaczącym stopniu ułatwi przeprowadzenie spisu. Informujemy, że zgodnie z ustawą o powszechnym spisie rolnym w 2010r udzielanie odpowiedzi na pytania w ramach bezpośredniego wywiadu przeprowadzonego przez rachmistrza jest obowiązkowe. Osoby przekazujące dane o gospodarstwach rolnych są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. W przypadku nieobecności użytkownika, odpowiedzi może udzielić pełnoletni członek gospodarstwa domowego lub osoba upoważniona w siedzibie użytkownika gospodarstwa rolnego.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Gminne Biuro Spisowe.jpg.jpg Gminne Biuro Spisowe 2010-08-02 08:50:53 Kidawski Marek
załącznik Lista kandydatów spisowych.jpg.jpg Lista kandydatów spisowych 2010-08-02 08:50:18 Kidawski Marek

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 02.08.2010 07:41
Data ostatniej modyfikacji: 02.08.2010 10:49
Liczba wyświetleń: 3556

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Powszechny Spis Rolny 2010 02.08.2010 10:47 Marek Kidawski
2 Powszechny Spis Rolny 2010 02.08.2010 10:46 Marek Kidawski
3 Powszechny Spis Rolny 2010 02.08.2010 10:46 Marek Kidawski
4 Powszechny Spis Rolny 2010 02.08.2010 10:45 Marek Kidawski
5 Powszechny Spis Rolny 2010 02.08.2010 07:52 Marek Kidawski
6 Powszechny Spis Rolny 2010 02.08.2010 07:50 Marek Kidawski
7 Powszechny Spis Rolny 2010 02.08.2010 07:46 Marek Kidawski
8 Powszechny Spis Rolny 2010 02.08.2010 07:45 Marek Kidawski
9 Powszechny Spis Rolny 2010 02.08.2010 07:41 Michał Ułański
bip_menu_bottom