bip_menu_top
print

2010-03-05 12:00:36

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych wraz ze stacjami transformatorowymi i przyłączami kablowymi podziemnymi 15 kV” na działce o nr ewidencyjnym 381/2 w miejscowości Sędziejowice gm. Sędziejowice.

1. W dniu 15.01.2010 r. Przedsiębiorstwo DS. Energia Sp. z o.o., ul. Batorego 34/36, 98-100 Łask złożyło wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych wraz ze stacjami transformatorowymi i przyłączami kablowymi podziemnymi 15 kV" na działce o nr ewidencyjnym 381/2 w miejscowości Sędziejowice gm. Sędziejowice

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 20.01.2010 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu

3. W dniu 28.01.2010 r. postanowieniem nr RDOŚ-10-WOOŚ-6614/o/200/10/es Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 02.02.2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS-ZNS-250/4/10 orzekł potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 12.02.2010 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 7624/ 1 /10 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu.

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 05.03.2010 11:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3102

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom