bip_menu_top

Artykuł archiwalny

print

2009-10-26 11:02:51

Podatek rolny


Podmiot:
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Przedmiot:
1. Dla gruntów rolnych - liczba ha przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.

2. Dla pozostałych gruntów - liczba ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Termin powstania:
2009-01-01

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 143, poz. 1199 , Nr 191, poz. 1412 , Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz.747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730).

Terminy opłat:
- do 15 marca 2009 r. - I rata,
- do 15 maja 2009 r. - II rata,
- do 15 września 2009 r. - III rata,
- do 15 listopada 2009 r. - IV rata

Wysokość opłat:
1. Dla gruntów gospodarstw rolnych - od 1 ha przeliczeniowego gruntów równowartość pieniężną 2,5 q żyta , to jest 139,50 zł obliczoną wg. średniej ceny skupu żyta za 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS.

2. Dla pozostałych gruntów - od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, to jest 279,00 zł obliczoną wg. średniej ceny skupu żyta za 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ogłoszonej w Komunikacji Prezesa GUS.

Informacje o artykule

Autor: Referat Finansowy
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 26.10.2009 10:02
Data ostatniej modyfikacji: 26.10.2009 10:38
Liczba wyświetleń: 2631

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Podatek rolny 26.10.2009 10:09 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom