bip_menu_top
print

2009-11-05 11:30:22

Zakres kompetencji


1. Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania wynikające z przepisów o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk.

2. Do zadań i kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1) rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotyczących urodzeń małżeństw i zgonów;

2) sporządzanie aktów stanu cywilnego oraz odpisów i zaświadczeń z tych aktów;

3) transkrypcja i odtwarzanie zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego;

4) aktualizacja aktów stanu cywilnego;

5) współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego, w tym współpraca z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi;

6) archiwizacja dokumentów stanu cywilnego, współpraca z Archiwum Państwowym oraz
zagranicznymi archiwami w zakresie wymiany informacji i dokumentów stanu cywilnego;

7) organizowanie uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego, 100 - lecia urodzin mieszkańców;

8) prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk;

9) prowadzenie innych spraw wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego, Prawa o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnych;

10) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną;

11) wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą, może zgodnie z prawem polskim zawrzeć małżeństwo oraz zaświadczenie o stanie cywilnym.

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 05.11.2009 10:30
Data ostatniej modyfikacji: 02.08.2018 09:33
Liczba wyświetleń: 4002

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zakres kompetencji 11.10.2012 09:43 Wiktor Komorowski
2 Zakres kompetencji 05.11.2009 10:30 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom