bip_menu_top
print

2009-11-02 13:53:53

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami m. Lichawa – gm. Sędziejowice”

1. W dniu 07.09.2009 r. Gmina Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami m. Lichawa – gm. Sędziejowice”

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 09.09.2009 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3. W dniu 30.09.2009 r. pismem nr RDOŚ-10-WPN.III-6617-120/09/dz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 21.09.2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem PPIS-ZNS-250/51/09 orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 22.10.2009 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 7624/14/09 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

6. W dniu 02.12.2009 r. Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.. „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami  w m. Lichawa – gm. Sędziejowice”. Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Sędziejowice
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 02.11.2009 12:53
Data ostatniej modyfikacji: 02.12.2009 11:39
Liczba wyświetleń: 3400

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 02.11.2009 12:53 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom