Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2006-03-30

Data ogłoszenia: 2006-03-30

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2006 r. zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane i zaprasza do składania ofert w zakresie:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (wsparcie działań).

Zadanie nr 1 - Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Bilewa.

Zadanie nr 2 - Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Sędziejowic i najbliższych miejscowości.

Zadanie nr 3 - Popularyzacja różnych form sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży w Marzeninie i okolicznych miejscowościach.

Zadanie nr 4 - Popularyzacja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie w piłce siatkowej dziewcząt w Sędziejowicach.

Zakres przedsięwzięcia:
- organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych,
- szkolenie dzieci i młodzieży,
- popularyzacja aktywności ruchowej wśród mieszkańców gminy.

OgłoszenieData rozstrzygnięcia: 2006-05-09Data zakończenia: 2006-05-09

Wójt Gminy Sędziejowice zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na wykonanie w 2006 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sędziejowice wybrano:

Zadanie nr 1 - Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Bilewa
Ludowy Zespół Sportowy „Bilew"
Bilew 21
98-160 Sędziejowice
Wysokość przyznanych środków - 6.000 zł.

Zadanie nr 2 - Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Sędziejowic i najbliższych
miejscowości.
Ludowy Klub Sportowy Sędziejowice
ul. Sportowa 1
98-160 Sędziejowice
Wysokość przyznanych środków - 11.000 zł.

Zadanie nr 3 - Popularyzacja różnych form sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży w Marzeninie i okolicznych miejscowościach.
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sukces"
przy Zespole Szkół w Marzeninie
ul. Łaska 7
98-160 Sędziejowice
Wysokość przyznanych środków - 2.500 zł.

Zadanie nr 4 - Popularyzacja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie w piłce siatkowej dziewcząt w Sędziejowicach.
Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „BIZON"
przy Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach
98-160 Sędziejowice nr 30
Wysokość przyznanych środków - 2.500 zł.


Sędziejowice, dnia 09.05.2006 r.


Osoba do kontaktu: Urszula Pasowska - Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych - tel. 043 67-711-46

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313308 od 2007-05-10