Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
PRZETARGI

Przetargi ogłoszone

sortuj datami malejąco   sortuj datami rosnąco
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wykonanie utwardzenia terenu rekreacyjnego oraz dojazdu do terenu boiska sportowego przy Zespole Szkół w Marzeninie

Wójt Gminy Sędziejowice
ogłasza

- ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Żagliny;
- ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Brody - Emilianów;
- ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Dobra.
Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Żagliny.
Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Brody.
Wójt Gminy Sędziejowice przeznacza do sprzedaży nieruchomości w miejscowości Pruszków - zarządzenie nr 168/09 z 20 lutego 2009 r.
Wójt Gminy Sędziejowice przeznacza do sprzedaży nieruchomość położoną w miejscowości Żagliny (zarządzenie nr 164/09 z dnia 12 lutego 2009 r. ).
Wójt Gminy Sędziejowice przeznacza do sprzedaży lokale mieszkalne w miejscowości Siedlce - zarządzenie nr 161/09 z dnia 6 lutego 2009 r.
Wójt Gminy Sędziejowice ogłosił wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży - zarządzenie nr 159/09 z dnia 30 stycznia 2009 r.
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Przetargi rozstrzygnięte

sortuj datami malejąco   sortuj datami rosnąco
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Lichawa, gm. Sędziejowice.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na zadanie pn.:
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sędziejowice w 2009 r..

Przedmiot zamówienia:
"Zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 6x6"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zakup i dostawa nowego sprzętu nagłaśniającego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach

Przebudowa drogi dojazdowej Pruszków - Dąbrowa na odcinku od km 0+000 do km 0+520,80 w miejscowości Pruszków.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 194.000 l.

Przetargi zakończone

sortuj datami malejąco   sortuj datami rosnąco
Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości po byłej szkole podstawowej w miejscowości Korczyska i pierwszy ustny przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Brzeski.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Lichawa, gm. Sędziejowice.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
" Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Pruszków, gm. Sędziejowice"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa klińca kamiennego dla Gminy Sędziejowice w ilości 2000 ton.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiotem zamówienia jest: "Ubezpieczenie Gminy Sędziejowice na lata 2009 / 2010"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiotem zamówienia jest: "Ubezpieczenie Gminy Sędziejowice na lata 2009 / 2010"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
Dostawa klińca kamiennego dla Gminy Sędziejowice w ilości 500 ton

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
Budowa sieciowej kontenerowej pompowni wody i sieci wodociągowej z przyłączami w Żaglinach gmina Sędziejowice

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziejowicach ul. Krótka i Rolnicza oraz w Sędziejowicach - Kolonii.

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach ogłasza przetarg nieograniczony na zakup eko-groszku i węgla na potrzeby gminnych jednostek organizacyjnych w ilości :eko-groszek 80 ton, węgiel - 10 ton.

WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE OGŁASZA
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudownaych nieruchmości w miejscowościach:
Brody, Brzeski, Przemiłów.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
Budowa sieciowej kontenerowej pompowni wody i sieci wodociągowej z przyłączami w Żaglinach gmina Sędziejowice

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Sędziejowice Kolonia od km 0+000 do km 0+408,60, od km 0+000 do km 0+41,96

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:„Przebudowa drogi Siedlce - Józefów Etap II od km 0+550 do km 1+540"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sędziejowice w 2008 r."

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejwoicach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Zakup nowego ciągnika wraz z pługiem do zimowego utrzymania dróg

Wójt Gminy Sędziejowice
Ogłasza

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości po byłej szkole podstawowej w miejscowości Korczyska oznaczonej jako działki nr 153 i 152 /1 o łącznej powierzchni 0,36 ha
GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
„Zakup i dostawa kruszywa drogowego do gminy Sędziejowice w 2008 roku"

Wójt Gminy Sędziejowice
Ogłasza

1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 10 / 7 o pow. 0,10 ha posiadającej KW SR1L/00029479/5 położonej w Brzeskach.

2. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej położonej w Bilewie oznaczonej jako działka Nr 510 / 9 o pow. 0,0710 ha, posiadającej KW SR1L /00043622/7.

3. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości po byłej szkole podstawowej w miejscowości Korczyska oznaczonej jako działki nr 153 i 152 / 1 o łącznej powierzchni 0,36 ha.

GMINA SĘDZIEJOWICE OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO NA POTRZEBY GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W ILOŚCI od 95 000 l do 117 000 l

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Marzeninie, gm. Sędziejowice

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Termorenowacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sędziejowicach z rozdziałem instalacji c. o."

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Brzeskach i działek budowlanych. położonych w Bilewie i w Pruszkowie.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2007 r. o godz. 11,00.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziejowicach ogłasza przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych na:
„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 (napęd uterenowiony)".

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziejowicach ogłasza przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych na:
„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 4".

OR.V. 4332 / 2 / 07

Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów z terenu gminy Sędziejowice do szkół podstawowych i gimnazjum.

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej działką Nr 399/2 o pow. 0,7320 ha, położonej w Grabi.
Przetarg odbędzie się 7.08.2007 r. o godz. 11:00.

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację różnych form wypoczynku letniego.
Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego o powierzchni 85,17 m 2 przy ul. Wieluńskiej 7 (Gminny Ośrodek Kultury) w Sędziejowicach. Przetarg odbędzie się w dniu 6 lipca 2007 r.
RW.I. 7040/19/I/07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej Dobra - Kamostek na odcinku od km 0+000 do km 0+860"

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 399/2 o pow. 0,7320 ha, polożonej w Grabi.
RW.I. 7040 / 17 / I / 07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Siedlce na odcinku od km 0+000 do km 0+670"

RW.I. 7040 / 18 / I / 07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niecenia na odcinku od km 0+965 do km 1+616".

RW.I. 7040/15/07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabia na odcinku od km 0+800 do km 2 + 400"

RW.I. 7040/16/07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobra na odcinku od km 0+000 do km 0+920"

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanych nieruchomości na terenie gminy Sędziejowice.
Przetarg odbędzie się 17 maja 2007 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, sala B.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w trybie przetargu niograniczonego poniżej 60 000 euro na:
Zarządzanie projektem, nadzór inwestorski i promocję zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną".

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w trybie przetargu niograniczonego poniżej 60 000 euro na:
"Wymianę złoża filtracyjnego wraz z modernizacją napowietrzania na stacji uzdatniania wody w Siedlcach"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w trybie przetargu niograniczonego poniżej 60 000 euro na:
Zarządzanie projektem, nadzór inwestorski i promocję zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną".

RW.I 7020 / 3 / 07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Podulach"

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Grabi, w Brzeskach i w Pruszkowie.
Przetarg odbędzie się 30 marca 2007 r. Treść ogłoszenia w załączeniu.
RW.I.7023/11/07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 tys. euro
na zadanie pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną"

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2007.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 tys. euro
na zadanie pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną"
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Grabi.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
" Zakup oleju opałowego lekkiego w ilości 88.000 l o wartości opałowej średniej nie mniejszej niż 4150KJ/kg, zawartości siarki nie więcej niż 0,3%."

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie gminy Sędziejowice.
Przetarg odbędzie się 15 września 2006 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, sala B.

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliwa - oleju napędowego do zbiorników pojazdów
Zamówienie o wartości do 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
„Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dobra. Odcinek od km 0+312 do km 1+696 (etap I)."

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Wężykowa. Odcinek od km 0+000 do km 0+495."

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabia. Odcinek od km 0+000 do km 0+800 (etap I)."

GŁOSZENIE O PREZTARGU NIEOGRANBICZONYM
POWYŻEJ 60 000 EURO
Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej Dobra - Kamostek Etap II, odcinek 0+860 do km 1+801."

Urząd Gminy Sędziejowice zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego wg określonych parametrów technicznych i w podanej ilości.
Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg w trybie nieograniczonym poniżej 60 000 euro na zadanie pn.: "Remont chodnika oraz parkingu i placu postojowego w centrum wsi Sędziejowice."

Ogloszenie
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2006.

Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg w trybie nieograniczonym poniżej 60 000 euro na zadanie pn.:
„Modernizacja kotłowni i częściowa termorenowacja budynku Centrum Kultury w Sędziejowicach."

Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg w trybie nieograniczonym poniżej 60 000 euro na zadanie pn.:
" Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sędziejowice „
Wójt Gminy Sędziejowice
Ogłasza

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanych nieruchomości na terenie Gminy Sędziejowice.
Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg w trybie nieograniczonym poniżej 60 000 euro na zadanie pn.:
„Modernizacja kotłowni i częściowa termorenowacja budynku Centrum Kultury w Sędziejowicach."

Drugie przetargi nieograniczone na sprzedaż zabudowanych nieruchomości.
 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313178 od 2007-05-10