Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
  Budżet

Rok budżetowy 2009
  Budżet Gminy Sędziejowice

Uchwała Nr XXI/131/08 Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009.

Uchwala się:
- dochody budżetu gminy w wysokości 14.093.393 zł,
- wydatki budżetu gminy w wysokości 17.534.393 zł,
- rezerwę ogólną w wysokości 25.507 zł.
Planowany deficyt wynosi 3.441.000 zł, który zostanie sfinansowany pożyczkami i kredytami.

Dokument pdf  uchwała nr XXI/131/08 - wielkość 736 kB


Rok budżetowy 2008
  Budżet Gminy Sędziejowice

Uchwała NR XIII/79/07 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2008.

Uchwała NR XIV/90/08 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2008.

Dokument pdf  uchwała nr XIII/79/07 - wielkość 419 kB


Rok budżetowy 2007
  Budżet Gminy Sędziejowice

Ustala się:
- dochody budżetu gminy w wysokości 14.038.803 zł,
- wydatki budżetu gminy w wysokości 20.106.850 zł,
- rezerwę ogólną w wysokości 22.822 zł.
Planowany deficyt wynosi 6.068.047 zł i zostanie sfinansowany pożyczkami
i kredytami oraz wolnymi środkami (nadwyżka)

Dokument doc  uchwała nr IV/21/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2007 - wielkość 742 kB


Rok budżetowy 2006
  Budżet Gminy Sędziejowice

Ustala się:
- dochody budżetu gminy w wysokości 11.262.065 zł,
- wydatki budżetu gminy w wysokości 12.471.273 zł,
- planowany deficyt wynosi 1.209.208 zł, który zostanie sfinansowany
pożyczkami i kredytami oraz wolnymi środkami (nadwyżka).

Dokument doc  uchwała nr XXIV/187/06 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 16.02.2006 r. w sprawie budżetu na rok 2006. - wielkość 728 kB


Rok budżetowy 2005
  Budżet Gminy Sędziejowice

Ustala się:
- dochody w wysokości 10.863.495 zł,
- wydatki w wysokości 13.971.728 zł,
- rezerwę ogólną w wysokosci 15.666 zł,
- deficyt w wysokości 3.108.233 zł, który zostanie sfinansowany
pożyczkami i kredytami oraz nadwyżką

Dokument doc  uchwała nr XVIII/140/05 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2005. - wielkość 716 kB


Rok budżetowy 2004
  Budżet gminy Sędziejowice

Plan dochodów wynosi 8.995.742 zł,
w tym:
- dochody własne 8.435.824 zł,
- zadania zlecone 559.918 zł,

Plan wydatków wynosi 10.155.501 zł,
w tym:
- zadania własne 9.595.583 zł,
- zadania zlecone 559.918 zł.

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki 15.209 zł.

Źródłami finansowania niedoboru budżetowego są:
1/ nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego 313.275 zł,
2/ kredyty długotermionowe i pożyczki 1.383.600 zł,

Przypadające do spłaty w roku budżetowym raty kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 537.116 zł sfinansowane zostaną
z dochodów roku bieżącego, wpływów z podatku rolnego i od nieruchomości.


Dokument doc  Uchwała NR XI/94/04 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na rok 2004. - wielkość 580 kB


Rok budżetowy 2003
  Budżet Gminy Sędziejowice


Dokument doc  Uchwała NR V/33/03 Rady Gminy w Sędziejowicach z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziejowice na rok 2003. - wielkość 580 kB


 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 312278 od 2007-05-10