Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
ORGANIZACJA URZĘDU

Wójt Gminy Sędziejowice
Jerzy Kotarski - Wójt Gminy
Sekretarz Gminy Sędziejowice
Sławomir Tralewski - Sekretarz Gminy Sędziejowice
Skarbnik Gminy Sędziejowice
Kazimiera Gajdowicz - Skarbnik Gminy Sędziejowice
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
Sławomir Tralewski - Sekretarz Gminy Sędziejowice
Izabela Rusiniak - inspektor ds. pracowniczych, bhp, szkolenia
Urszula Pasowska - inspektor ds. społecznych i informacji publicznej.
Krystyna Nowicka - inspektor ds. ogólnych i obsługi sekretarsko - kancelaryjnej
Kamila Tokarek - podinspektor ds. oświaty
Wiesława Kazimierczak
Monika Aleksandrowicz - poinspektor ds. obsługi Rady Gminy i jej organów
Referat Finansowo - Budżetowy
Kazimiera Gajdowicz - Skarbnik Gminy Sędziejowice
Jadwiga Nowojska - inspektor ds. księgowości budżetowej
Henryka Szewczyk - inspektor ds. wymiaru podatków
Henryka Kacperek - inspektor ds. księgowości podatkowej
Alicja Skotnicka - inspektor ds. wymiaru podatków
Renata Koziróg - kasjer
Sławomir Niedźwiedzki - zastępca głównego księgowego
Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jan Grecki - Kierownik referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Jadwiga Wieczorek - inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
Grażyna Wołoszyn - inspektor ds. gospodarką ziemią i mieniem komunalnym
Ryszard Tomczyk - inspektor ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji
Dariusz Matuszkiewicz - podinspektor ds. zamówień publicznych
Monika Krawczyk - Kuliberda - podinspektor ds. komunalnych i działalności gospodarczej
Renata Ceglarek - podinspektor Gminnego Ośrodka Informacji Europejskiej
Dariusz Michniewski - inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
Referat Spraw Obywatelskich
Alina Oleszczak - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Katarzyna Kardas - Sobczak - Zastępca Kierownika USC i inspektor ds. ewidencji ludności
Samodzielne stanowisko pracy do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
Zenon Bulzacki - podispektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Obsługa prawna
Pion ochrony
 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 312269 od 2007-05-10