Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2007-03-02

Data ogłoszenia: 2007-03-02ogłoszenie o przetargu.Data rozstrzygnięcia: 2007-03-30Data zakończenia: 2007-03-30

W dniu 30.03.2007 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice przeprowadzony
został ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wymienionych w ogłoszeniu
o przetargu,tj:
1. Przetarg na sprzedaż nieruchomości po byłej szkole podstawowej w Grabi oznaczonej działką
nr 399/2 o pow. 0,7320 ha nie odbył się z powodu braku wpłaty wadium.
2. Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzeskach oznaczonej działką nr 10/7
o pow. 0,10 ha po byłym ujęciu wody nie odbył się z powodu braku wpłaty wadium.
3. Do przetargu na sprzedaż działki nr 231/1 o pow. 0,1296 ha polożonej w Pruszkowie
przystąpiły 2 osoby. Cena wywoławcza wynosiła 7.691,00 zł, postąpienie 150,00 zł.
Działkę sprzedano za cenę 9.000 zł plus podatek VAT w wysokości 22%.
4. Do przetargu na sprzedaż działki nr 231/2 przystąpiła 1 osoba. Cena wywoławcza
wynosiła 7.603,00 zł, postąpienie 150,00 zł.
Działkę sprzedano za cenę 7.760,00 zł plus podatek VAT w wysokości 22 %.
5. Do przetargu na sprzedaż działki nr 339/1 o pow. 0,13 ha w Brzeskach przystąpiła 1 osoba.
Cena wywoławcza wynosiła 6.770,00 zł, postąpienie 100,00 zł.
Działkę sprzedano za cenę 7.870,00 zł plus podatek VAT w wysokości 22 %.
6. Do przetargu na sprzedaż działki nr 358/1 o pow. 0,1275 ha w Siedlcach przystąpiły 2 osoby.
Cena wywoławcza wynosiła 1.960,00 zł, postąpienie 100,00 zł.
Działkę sprzedano za cenę 3.700,00 zł plus podatek VAT w wysokości 22 %.


Osoba do kontaktu: Grażyna Wołoszyn - Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi - tel. 0-43 67-716-93

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313280 od 2007-05-10