Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
PRZETARGI

Przetargi ogłoszone

sortuj datami malejąco   sortuj datami rosnąco
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Sędziejowice ogłosił wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży - zarządzenie nr 159/09 z dnia 30 stycznia 2009 r.
Wójt Gminy Sędziejowice przeznacza do sprzedaży lokale mieszkalne w miejscowości Siedlce - zarządzenie nr 161/09 z dnia 6 lutego 2009 r.
Wójt Gminy Sędziejowice przeznacza do sprzedaży nieruchomość położoną w miejscowości Żagliny (zarządzenie nr 164/09 z dnia 12 lutego 2009 r. ).
Wójt Gminy Sędziejowice przeznacza do sprzedaży nieruchomości w miejscowości Pruszków - zarządzenie nr 168/09 z 20 lutego 2009 r.
Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Brody.
Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Żagliny.
Wójt Gminy Sędziejowice
ogłasza

- ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Żagliny;
- ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Brody - Emilianów;
- ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Dobra.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wykonanie utwardzenia terenu rekreacyjnego oraz dojazdu do terenu boiska sportowego przy Zespole Szkół w Marzeninie

Przetargi rozstrzygnięte

sortuj datami malejąco   sortuj datami rosnąco
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 194.000 l.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przebudowa drogi dojazdowej Pruszków - Dąbrowa na odcinku od km 0+000 do km 0+520,80 w miejscowości Pruszków.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zakup i dostawa nowego sprzętu nagłaśniającego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach

Przedmiot zamówienia:
"Zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 6x6"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na zadanie pn.:
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sędziejowice w 2009 r..

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Lichawa, gm. Sędziejowice.

Przetargi zakończone

sortuj datami malejąco   sortuj datami rosnąco
Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości po byłej szkole podstawowej w miejscowości Korczyska i pierwszy ustny przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Brzeski.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Lichawa, gm. Sędziejowice.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
" Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Pruszków, gm. Sędziejowice"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa klińca kamiennego dla Gminy Sędziejowice w ilości 2000 ton.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiotem zamówienia jest: "Ubezpieczenie Gminy Sędziejowice na lata 2009 / 2010"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiotem zamówienia jest: "Ubezpieczenie Gminy Sędziejowice na lata 2009 / 2010"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
Dostawa klińca kamiennego dla Gminy Sędziejowice w ilości 500 ton

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
Budowa sieciowej kontenerowej pompowni wody i sieci wodociągowej z przyłączami w Żaglinach gmina Sędziejowice

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziejowicach ul. Krótka i Rolnicza oraz w Sędziejowicach - Kolonii.

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach ogłasza przetarg nieograniczony na zakup eko-groszku i węgla na potrzeby gminnych jednostek organizacyjnych w ilości :eko-groszek 80 ton, węgiel - 10 ton.

WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE OGŁASZA
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudownaych nieruchmości w miejscowościach:
Brody, Brzeski, Przemiłów.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
Budowa sieciowej kontenerowej pompowni wody i sieci wodociągowej z przyłączami w Żaglinach gmina Sędziejowice

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Sędziejowice Kolonia od km 0+000 do km 0+408,60, od km 0+000 do km 0+41,96

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:„Przebudowa drogi Siedlce - Józefów Etap II od km 0+550 do km 1+540"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sędziejowice w 2008 r."

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejwoicach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Zakup nowego ciągnika wraz z pługiem do zimowego utrzymania dróg

Wójt Gminy Sędziejowice
Ogłasza

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości po byłej szkole podstawowej w miejscowości Korczyska oznaczonej jako działki nr 153 i 152 /1 o łącznej powierzchni 0,36 ha
GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
„Zakup i dostawa kruszywa drogowego do gminy Sędziejowice w 2008 roku"

Wójt Gminy Sędziejowice
Ogłasza

1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 10 / 7 o pow. 0,10 ha posiadającej KW SR1L/00029479/5 położonej w Brzeskach.

2. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej położonej w Bilewie oznaczonej jako działka Nr 510 / 9 o pow. 0,0710 ha, posiadającej KW SR1L /00043622/7.

3. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości po byłej szkole podstawowej w miejscowości Korczyska oznaczonej jako działki nr 153 i 152 / 1 o łącznej powierzchni 0,36 ha.

GMINA SĘDZIEJOWICE OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO NA POTRZEBY GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W ILOŚCI od 95 000 l do 117 000 l

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Marzeninie, gm. Sędziejowice

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Termorenowacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sędziejowicach z rozdziałem instalacji c. o."

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Brzeskach i działek budowlanych. położonych w Bilewie i w Pruszkowie.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2007 r. o godz. 11,00.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziejowicach ogłasza przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych na:
„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 (napęd uterenowiony)".

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziejowicach ogłasza przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych na:
„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 4".

OR.V. 4332 / 2 / 07

Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów z terenu gminy Sędziejowice do szkół podstawowych i gimnazjum.

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej działką Nr 399/2 o pow. 0,7320 ha, położonej w Grabi.
Przetarg odbędzie się 7.08.2007 r. o godz. 11:00.

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację różnych form wypoczynku letniego.
Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego o powierzchni 85,17 m 2 przy ul. Wieluńskiej 7 (Gminny Ośrodek Kultury) w Sędziejowicach. Przetarg odbędzie się w dniu 6 lipca 2007 r.
RW.I. 7040/19/I/07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej Dobra - Kamostek na odcinku od km 0+000 do km 0+860"

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 399/2 o pow. 0,7320 ha, polożonej w Grabi.
RW.I. 7040 / 17 / I / 07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Siedlce na odcinku od km 0+000 do km 0+670"

RW.I. 7040 / 18 / I / 07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niecenia na odcinku od km 0+965 do km 1+616".

RW.I. 7040/15/07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabia na odcinku od km 0+800 do km 2 + 400"

RW.I. 7040/16/07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobra na odcinku od km 0+000 do km 0+920"

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanych nieruchomości na terenie gminy Sędziejowice.
Przetarg odbędzie się 17 maja 2007 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, sala B.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w trybie przetargu niograniczonego poniżej 60 000 euro na:
Zarządzanie projektem, nadzór inwestorski i promocję zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną".

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w trybie przetargu niograniczonego poniżej 60 000 euro na:
"Wymianę złoża filtracyjnego wraz z modernizacją napowietrzania na stacji uzdatniania wody w Siedlcach"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w trybie przetargu niograniczonego poniżej 60 000 euro na:
Zarządzanie projektem, nadzór inwestorski i promocję zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną".

RW.I 7020 / 3 / 07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Podulach"

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Grabi, w Brzeskach i w Pruszkowie.
Przetarg odbędzie się 30 marca 2007 r. Treść ogłoszenia w załączeniu.
RW.I.7023/11/07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 tys. euro
na zadanie pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną"

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2007.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 tys. euro
na zadanie pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną"
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Grabi.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
" Zakup oleju opałowego lekkiego w ilości 88.000 l o wartości opałowej średniej nie mniejszej niż 4150KJ/kg, zawartości siarki nie więcej niż 0,3%."

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie gminy Sędziejowice.
Przetarg odbędzie się 15 września 2006 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, sala B.

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliwa - oleju napędowego do zbiorników pojazdów
Zamówienie o wartości do 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
„Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dobra. Odcinek od km 0+312 do km 1+696 (etap I)."

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Wężykowa. Odcinek od km 0+000 do km 0+495."

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabia. Odcinek od km 0+000 do km 0+800 (etap I)."

GŁOSZENIE O PREZTARGU NIEOGRANBICZONYM
POWYŻEJ 60 000 EURO
Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej Dobra - Kamostek Etap II, odcinek 0+860 do km 1+801."

Urząd Gminy Sędziejowice zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego wg określonych parametrów technicznych i w podanej ilości.
Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg w trybie nieograniczonym poniżej 60 000 euro na zadanie pn.: "Remont chodnika oraz parkingu i placu postojowego w centrum wsi Sędziejowice."

Ogloszenie
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2006.

Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg w trybie nieograniczonym poniżej 60 000 euro na zadanie pn.:
„Modernizacja kotłowni i częściowa termorenowacja budynku Centrum Kultury w Sędziejowicach."

Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg w trybie nieograniczonym poniżej 60 000 euro na zadanie pn.:
" Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sędziejowice „
Wójt Gminy Sędziejowice
Ogłasza

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanych nieruchomości na terenie Gminy Sędziejowice.
Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg w trybie nieograniczonym poniżej 60 000 euro na zadanie pn.:
„Modernizacja kotłowni i częściowa termorenowacja budynku Centrum Kultury w Sędziejowicach."

Drugie przetargi nieograniczone na sprzedaż zabudowanych nieruchomości.
 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313154 od 2007-05-10