Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2006-03-20

Data ogłoszenia: 2006-03-20

Wójt Gminy Sędziejowice
Ogłasza
1.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej działką Nr 399 / 2 o pow. 0,7320 ha , położonej w Grabi, na której usytuowane są następujące naniesienia :
1. Budynek murowany 2- kondygnacyjny , wybudowany w latach trzydziestych po byłej szkole podstawowej , w którym znajduje się część mieszkalna o pow. 316,43 m2, część po szkole - 315,25 m2.
2. Budynki gospodarcze - murowane , niepodpiwniczone, służące jako pomieszczenia pomocnicze dla byłych lokatorów.
3. Ogrodzenie / siatka /
4. Instalacje - wod. - kan . i elektryczna
5. Drzewostan leśny o pow. 0,3399 ha .
Miejscowość Grabia aktualnie nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego .
Cena wywoławcza wynosi - 161.500 zł/ słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych . /
Wadium w wysokości 16.150 zł.
Postąpienie w wysokości 1.650 zł .

2. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej działką Nr 10 / 7 o pow. 0,10 ha, położonej w miejscowości Brzeski , na której usytuowane są niżej wymienione naniesienia :
1.Budynek stacji wodociągowej wybudowany w latach siedemdziesiątych , w którym znajduje się stacja uzdatniania wody , pow. użytk. bud. - 33 m 2
2.Studnia wiercona.
3.Ogrodzenie .
4.Przyłącza : wodociągowe , energetyczne .
W planie zagospodarowania przestrzennego ww tereny przeznaczone są pod usługi - 2 U jako podstawowe oraz uzupełniające - budownictwo mieszkaniowe .
Cena wywoławcza w wysokości 26.100 zł /słownie : dwadzieścia sześć tysięcy sto złotych .
Wadium w wysokości 2.610 zł
Postąpienie w wysokości 270 zł .

3.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej działką Nr 521 / 5 o pow. 0,1585 ha , położonej w miejscowości Bilew , na której usytuowane są niżej wymienione zabudowania :
1.Dwa budynki przepompowni z urządz. do przepomp. wody przemysłowej / .
2.Piwnica murowana
3.Transformator .
4. Ogrodzenie
W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod budownictwo jednorodzinne z usługami nieuciążliwymi dla otoczenia .
Cena wywoławcza wynosi 28.000 zł słownie: /dwadzieścia osiem tysięcy złotych /.
Postąpienie w wysokości 280. 00 zł .
Wadium w wysokości 2.800 zł .

Przetargi odbędą się 24 kwietnia 2006r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach , ul: Wieluńska 6 , w Sali B , na parterze .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce ,w podanej wysokości w terminie do 19 kwietnia 2006r. w kasie Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 14.00 lub na konto Gminy w BANKU PEKAO S A. I / o Łask 20124032881111000028077479 . Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy , pokój nr 11 lub telefonicznie 0-43-67-716-93 .Ogłoszenie o przetarguData rozstrzygnięcia: 2006-04-24Data zakończenia: 2006-04-24


Przetarg nie został rozstrzygnięty.

Osoba do kontaktu: Grażyna Wołoszyn - Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi - tel. 0-43 67-716-93

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313314 od 2007-05-10