Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
ZARZĄDZENIA
sortuj nazwami malejąco   sortuj nazwami rosnąco   sortuj datami malejąco   sortuj datami rosnąco

99/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Sędziejowice za 2007 rok 2008-04-30
98/08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2008-04-21
97/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Brody-Emilianów 2008-04-21
96/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sędziejowice na rok 2008 2008-04-16
95/08 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2008 2008-04-16
94/08 w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne stanowiące mieszaniowy zasób gminy 2008-04-16
93/08 w sprawie wprowadzenia instrukcji o orghanizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Urzędu Gminy Sędziejowice 2008-04-14
92/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sędziejowice na rok 2008 2008-03-31
91/08 w sprawie przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2008 r. 2008-03-10
90/08 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2008 2008-03-10
9/07 w sprawie powołania komisji przetargowej 2007-01-18
89/08 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2008 2008-03-10
88/08 w psrawie zbycia w drodze bezprzetargowej działki położonej w Osinach na rzecz właściciela działki sąsiedniej 2008-02-28
87/08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2008-02-28
86/08 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2008-02-27
85/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2008 r. zadań publicznych 2008-01-25
84/5/08 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup i dotawa kruszywa drogowego dla gminy Sędziejowice w roku 2008" 2008-01-14
83/4/08 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Sędziejowice na 2008 r. 2008-01-11
82/3/08 w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Brodach 2008-01-11
81/2/08 w sprawie powołania komisji przetargowej 2008-01-07
80/1/08 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2008-01-07
8/06 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2006-12-28
79/07 w sprawie przyjęcia zasad składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki z programu "UCZEŃ NA WSI" 2007-12-28
78/07 w sprawie dokonania zmian budżetu na rok 2007 2007-12-28
77/07 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2007 2007-12-28
76/07 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2007-12-11
75/07 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze"zastępca głównego księgowego budżetu" 2007-12-04
74/07 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze"inspektor (młodszy inspektor) ds. obsługi Rady Gminy i jej organów" 2007-12-04
73-07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Brody - Emilianów 2007-12-04
72/07 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2007 2007-11-28
71-07 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2007 2007-11-28
70/07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2007-11-27
7/06 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2006 2006-12-28
69/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości polożonej w Korczyskach 2007-11-27
68/07 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działki położonej w Lichawie 2007-11-27
67/07 w sprawie planu rzeczowego wydatków przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. 2007-11-20
65/07 w sprawie powołania komisji przetargowej... na wykonanie zadania:"Termorenowacja budynku ŚDS w Sędziejowicach z rozdziałem instalacji c.o." 2007-11-20
64/07 w sprawie powołania komisji przetargowej ... na wykonanie zadania:"Dostawa oleju opałowego lekkiego... 2007-11-20
63/07 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2007 2007-11-15
62/07 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2007 2007-10-30
61/07 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2007 2007-10-30
60/07 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2007 2007-10-18
6/06 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2006 2006-12-28
59/07 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2007 2007-10-18
58/07 w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Grabnie 2007-10-16
57/07 w sprawie informatycznej obsługi wyborów do Sejmu i do Senatu w dniu 21 października 2007 r. 2007-09-28
56/07 w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości polożonej w Sędziejowicach 2007-09-28
55/07 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2007 2007-09-28
54/07 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2007 2007-09-28
53/07 w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Żaglinach 2007-09-28
52/07 w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych 2007-09-28
51/07 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej do zaopiniowania wniosków osób ubiegających się o wynajem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2007-09-26
50/07 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działki położonej w Pruszkowie na rzecz właściciela działki sąsiedniej 2007-09-12
5/06 w sprawie powierzenia obowiązków zastępcy wójta 2006-12-27
49/07 w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Sobiepanach 2007-08-12
48/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sędziejowice na rok 2007 2007-08-31
47/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sędziejowice na rok 2007 2007-08-31
46/07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie 2007-08-28
44/07 w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2007-08-01
43/07 w sprawie przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2007 r. 2007-08-01
42/07 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2007-07-18
41-07 w sprawie powołania komisji przetargowej 2007-07-06
40/07 w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych 2007-07-06
4/06 w sprawie zmiany regulamnu organizacyjnego Urzędu Gminy Sędziejowice 2006-12-21
39/07 w sprawie powołania komisji przetargowej 2007-07-02
38/07 w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa informatycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Sędziejowice" 2007-06-29
37/07 w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy 2007-06-29
36/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sędziejowice na rok 2007 2007-06-29
35/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sędziejowice na rok 2007 2007-06-29
34/07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2007 r. zadań publicznych 2007-06-26
33/07 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych..... 2007-07-03
32/07 w sprawie powołania komisji przetargowej 2007-06-20
31/07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2007-05-24
30/07 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sedziejowice na rok 2007 2007-05-23
3/06 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2006 2006-12-14
29/07 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2007 2007-05-15
28/07 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sędziejowicach 2007-05-15
27/07 w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej 2007-04-27
26/07 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2007. 2007-04-27
25/07 w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego 2007-04-10
243/09 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Sędziejowice w zakresie realizacji projektu pt." Wsparcie dobrego startu dzieci" w ramach Działania 9.1. ... 2009-09-17
242/09 w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Wsparcie dobrego startu dzieci" realizowanego w ramach Działania 9.1. ... 2009-09-17
241/09 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Sędziejowice w zakresie realizacji projektu pt. "Pomóż mi ładnie mówić" w ramach Działania 9.5. ... 2009-09-14
240/09 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009 2009-09-14
24/07 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 2007-04-10
239/09 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009 2009-09-14
238/09 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego w ilosci 194.000 l" 2009-09-09
237/09 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Sędziejowice w zakresie realizacji projektu pt. "Jesteśmy szansą dla siebie"... 2009-09-07
236/09 w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Jesteśmy szansą dla siebie" realizowanego w ramach Działania 9.1... POKL 2007-2013 2009-09-07
235/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2009-09-07
234/09 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009 2009-08-31
233/09 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009 2009-08-31
232/09 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Sędziejowice w zakresie realizacji projektu pt."Pomóż mi ładnie mówić".... 2009-08-04
231/09 w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Pomóż mi ładnie mówić" realizowanego w ramach Działania 9.5. .... Priorytetu IX POKL 2007-2013 2009-08-04
230/09 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sędziejowicach 2009-07-27
23/07 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Sędziejowice dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej 2007-04-03
229/09 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych 2009-07-27
228/09 w sprawie powołania komisji przetargowej....na wykonanie zadania" Rozbudowa budynku GOZ w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem terenu" 2009-07-27
227/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Sędziejowice za II kwartał 2009 roku 2009-07-27
226/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sędziejowice na rok 2009 2009-07-23
225/09 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "podispektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej - pełnomocnik ds. informacji niejawnych" 2009-07-10
224/09 w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o wsparcie finansowe składane przez kluby sportowe 2009-07-09
223/09 w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych 2009-07-09
222/09 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach 2009-07-08
221/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sędziejowice na rok 2009 2009-07-07
22/07 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2007 2007-03-30
219/09 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2009-06-30
218/09 w sprawie powołania komisji przetargowej ...na wykonanie zadania" Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej Pruszków - Dąbrowa...." 2009-06-30
217/09 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009 2009-06-30
212/09 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji inwentaryzacyjnej" 2009-06-24
210/09 w sprawie powołania komisji konkursowej 2009-06-19
21/07 w sprawie ustalenia regulaminu pracy 2007-03-27
209/09 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009 2009-06-08
208/09 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009 2009-06-08
207/09 w sprawie przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2009 r. 2009-06-01
205/09 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Sędziejowice ... 2009-06-29
204/09 w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Chcę ładnie mówić" realizowanego w ramach ...POKL 2007-2013 2009-05-29
203/09 w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 2009-05-29
202/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Sędziejowice za I kwartał 2009 roku 2009-05-29
201/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sędziejowice na rok 2009 2009-05-28
200/09 w sprawie powołania komisji konkursowej 2009-05-27
20/07 w sprawie przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2007 r. 2007-03-26
2/06 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2006 2006-12-12
199/09 w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 2009-05-25
198/09 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 2009-05-25
197/09 w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność gminy 2009-05-18
196/09 w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy 2009-05-18
195/09 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009 2009-05-18
194/09 w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych 2009-05-13
193/09 w sprawie powołania koordynatorów i zespołów operatorów do spraw obsługi informatycznej wyborów 2009-05-07
192/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sędziejowice na rok 2009 2009-05-07
191/09 w sprawie udzielenia binifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym 2009-05-07
190/09 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym 2009-05-07
19/07 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2007 2007-03-05
189/09 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009 2009-04-30
188/09 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w magazynie obrony cywilnej 2009-04-30
187/09 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierownika GJUK w Sędziejowicach i kierownika GOPS w Sędziejowicach 2009-04-20
186/09 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice 2009-04-20
185/09 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2009-04-20
184/09 w sprawie powołania pomisji przetargowej...na wykonanie zadania: "Przebudowa dróg dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice w 2009 r." 2009-04-16
183/09 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2009 r.zadań publicznych 2009-04-16
182/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2009-04-09
181/09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w Pruszkowie 2009-04-09
180/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Sędziejowice za IV kwartały 2008 roku 2009-04-08
18/07 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2007 2007-03-05
179/09 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009 2009-03-31
178/09 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009 2009-03-31
176/09 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009 2009-03-16
175/09 w sprawie powołania komisji przetargowej...."Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Lichawa, gm. Sędziejowice" 2009-03-12
174/09 w sprawie kontroli podległych jednostek organizacyjnych w 2009 r. 2009-02-27
173/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2009-02-27
172/09 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009 2009-02-27
171/09 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009 2009-02-27
170/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2009-02-26
17/07 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach gminy Sędziejowice dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej 2007-03-05
169/09 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Grabnie na rzecz użytkownika wieczystego 2009-02-26
168/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2009-02-20
167/09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości polożonych w Pruszkowie 2009-02-20
166/09 w sprawie powołania komisji przetargowej ... " Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Pruszków" 2009-02-17
165/09 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działki położonej w Lichawie 2009-02-17
164/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2009-02-12
163/09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położone w miejscowości Żagliny 2009-02-12
162/09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Siedlce 2009-02-06
161/09 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2009-02-06
160/09 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "inspektor ds. gospodarki rolnej i inwestycji" 2009-01-30
16/07 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2007 2007-02-26
159/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2009-01-30
156/09 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice 2009-01-19
155/09 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Sędziejowice na 2009 r. 2009-01-14
154/09 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego, które nie są wykorzystywane w realizacji zadań lub które nie nadają się do dalszego użytku 2009-01-06
153/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2009-01-05
152/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sędziejowice na rok 2008 2008-12-30
151/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sędziejowice na rok 2008 2008-12-30
15/07 w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej 2007-02-22
149/08 w sprawie powołania komisji przetargowej ... na wykonanie zadania:" Ubezpieczenie Gminy Sędziejowice na lata 2009/2010" 2008-12-19
148/08 w sprawie powołania komisji przetargowej... na wykonanie zadania: "Ubezpieczenie Gminy Sędziejowice na lata 2009/2010" 2008-12-11
147/08 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2008 2008-12-08
146/08 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2008 2008-11-28
145/08 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2008 2008-11-28
144/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sędziejowice na rok 2008 2008-11-12
143/08 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2008 2008-11-12
142/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Sędziejowice za III kwartały 2008 roku 2008-10-30
141/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sędziejowice na rok 2008 2008-10-23
140/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sędziejowice na rok 2008 2008-10-23
14/07 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Sędziejowice na 2007 r. 2007-02-12
139/08 w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie zadania "Dostawa klińca kamiennego dla Gminy Sędziejowice w ilości 500 ton 2008-10-08
138/08 w sprawie powołania Komisji Społecznej kwalifikującej dzieci do Publicznego Przedszkola w Sędziejowicach - punkt przedszkolny w Dobrej 2008-10-01
137/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sędziejowice na rok 2008 2008-09-30
136/08 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sedziejowice na rok 2008 2008-09-30
135/08 w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie zadania"Budowa sieciowej kontenerowej pompowni wody i sieci wodociągowej z przyłączami w Żaglinach 2008-08-14
134/08 w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie zadania"Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziejowicach, ul. Krótka i ul. Rolnicza oraz w Sędziejowicach-Kolonii 2008-08-14
133/08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2008-08-12
132/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Sędziejowice za II kwartały 2008 roku 2008-07-31
131/08 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2008 2008-07-31
130/08 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2008 2008-07-31
13-07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2007 r. zadań publicznych 2007-02-07
129/08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2008-07-24
128/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Dobra. 2008-07-24
125/08 w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości polożonej w Bilewie 2008-07-14
124/08 w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Bilewie 2008-07-14
123/08 w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Bilewie 2008-07-14
121/08 w sprawie powołania komisji przetargowej ... na wykonanie zadania:" Przebudowa drogi Siedlce - Józefów Etap II od km 0+550 do km 1+540" 2008-07-04
12/07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2007-02-05
119/08 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu" 2008-06-30
118/08 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2008 2008-06-30
117/08 w sprawie przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2008 r. 2008-06-24
116/08 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "informatyk (1/2 etatu)" 2008-06-24
115/08 w sprawie kontroli podległych jednostek organizacyjnych w 2008 r. 2008-06-16
113/08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy 2008-06-10
112/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu niegraniczonego nieruchomości położonych w Brzeskach i Przymiłowie 2008-06-10
111/08 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sędziejowicach 2008-06-02
110/08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży 2008-06-02
11/07 w sprawie powołania komisji przetargowej 2007-02-16
109/08 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Grabnie na rzecz użytkownika wieczystego 2008-06-02
108/08 w sprawie powołania komisji przetargowej... na wykonanie zadania: " Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sędziejowice w 2008 rok" 2008-05-28
107/08 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2008 2008-05-28
106/08 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2008 2008-05-28
105/08 w sprawie powołania komisji przetargowej ...na wykonanie zadania: "Zakup oleju napędowego na potrzeby gminnych jednostek organizacyjnych w ilości od 42 000 l do 46 000 l" 2008-05-21
104/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2008 r. zadań publicznych 2008-05-08
103/08 w sprawie powołania Komisji ds. Zdrowotnych do zaopiniowania wniosków osób ubiegających się o przyznanie pomocy zdrowotnej 2008-05-08
102/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Sędziejowice na I kwartał 2008 roku 2008-05-08
101/08 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2008 2008-05-08
100/08 w sprawie powołania Komisji Społecznej kwalifikującej dzieci do Publicznego Przedszkola w Sędziejowicach 2008-05-07
10/07 w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego 2007-02-05
1/06 w sprawie powołania komisji przetargowej na wykonanie zadania: "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Podulach" 2006-12-12
 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 312276 od 2007-05-10