Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2007-06-27

Data ogłoszenia: 2007-06-27ogłoszenie o przetarguData rozstrzygnięcia: 2007-07-06Data zakończenia: 2007-07-06


Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie przetargu na wynajem lokalu mieszkalnego przy ul. Woeluńskiej w Sędziejowicach, ponieważ do końca terminu składania ofert, tj. 6 lipca 2007 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.
Wójt
(-) Jerzy Kotarski

Osoba do kontaktu: Monika Krawczyk - Kuliberda - Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi - tel.

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313255 od 2007-05-10