bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
Data Redaktor Zmiana
19.05.2016 12:01:53 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 217/16 z dnia 12 maja 2016 r.
19.05.2016 12:00:56 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 216/16 z dnia 12 maja 2016 r.
19.05.2016 12:00:30 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 216/16 z dnia 12 maja 2016 r.
19.05.2016 08:13:43 Adam Świerczyński Dodany załącznik CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 08:12:32 Adam Świerczyński Dodany załącznik Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 08:11:46 Adam Świerczyński Dodany załącznik Udzielone pełnomocnictwa do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 08:11:20 Adam Świerczyński Dodany załącznik Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 08:10:15 Adam Świerczyński Dodany załącznik Informacja o rachunkach bankowych do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 08:09:19 Adam Świerczyński Dodany załącznik Wykonywana działalność gospodarcza do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 08:08:32 Adam Świerczyński Dodany załącznik Udział w spółkach cywilnych do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 08:07:47 Adam Świerczyński Usunięty załącznik CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 08:07:42 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. z artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 08:07:36 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Udzielone pełnomocnictwa z artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 08:07:30 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Udział w spółkach cywilnych z artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 08:07:26 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Informacja o rachunkach bankowych z artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 08:07:20 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Wykonywana działalność gospodarcza z artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 08:07:16 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej z artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
19.05.2016 08:03:06 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
18.05.2016 12:40:06 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
18.05.2016 12:39:37 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
13.05.2016 08:09:02 Marek Kidawski Dodany załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 (PDF) do artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 08:08:53 Marek Kidawski Usunięty załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 (PDF) z artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 08:08:46 Marek Kidawski Dodany załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 (Word2007-2016) do artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 08:08:36 Marek Kidawski Usunięty załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 (Word2007-2016) z artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 08:08:29 Marek Kidawski Dodany załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 (OpenDocument) do artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 08:08:19 Marek Kidawski Usunięty załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 (OpenDocument) z artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 08:03:39 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 215/16 z dnia 12 maja 2016 r.
13.05.2016 08:03:18 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 215/16 z dnia 12 maja 2016 r.
13.05.2016 08:00:34 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 214/16 z dnia 12 maja 2016 r.
13.05.2016 08:00:09 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 214/16 z dnia 12 maja 2016 r.
13.05.2016 07:58:39 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 213/16 z dnia 12 maja 2016 r.
13.05.2016 07:58:08 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 213/16 z dnia 12 maja 2016 r.
13.05.2016 07:56:36 Marek Kidawski Dodany załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 (OpenDocument) do artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 07:56:25 Marek Kidawski Usunięty załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 (OpenDocument) z artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 07:55:34 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 212/16 z dnia 9 maja 2016 r.
13.05.2016 07:55:12 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 212/16 z dnia 9 maja 2016 r.
13.05.2016 07:52:37 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 211/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
13.05.2016 07:52:08 Urszula Pasowska Edytowano artykuł NR 211/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
13.05.2016 07:51:38 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 211/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
13.05.2016 07:48:29 Marek Kidawski Dodany załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 (PDF) do artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 07:48:15 Marek Kidawski Dodany załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 (Word2007-2016) do artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 07:48:03 Marek Kidawski Dodany załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 (OpenDocument) do artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 07:47:44 Marek Kidawski Usunięty załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 z artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 07:47:33 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść uchwały do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 12 maja 2016 r.
13.05.2016 07:47:31 Marek Kidawski Dodany załącznik WNIOSEK o zezwolenie na usuniecie_przesadzenie drzew i krzewow 2016 do artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 07:46:20 Marek Kidawski Usunięty załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów z artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 07:44:45 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 210/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
13.05.2016 07:43:30 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 209/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
13.05.2016 07:43:11 Urszula Pasowska Dodany nowy artykuł NR 209/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
13.05.2016 07:41:57 Urszula Pasowska Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 208/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
bip_menu_bottom