bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Data Redaktor Zmiana
14.06.2018 14:11:10 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść komunikatu do artykułu Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice
14.06.2018 14:10:32 Marek Kidawski Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice
14.06.2018 14:07:53 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice
13.06.2018 14:54:37 Marek Kidawski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
13.06.2018 14:53:57 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
13.06.2018 14:53:40 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
13.06.2018 14:51:23 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
13.06.2018 14:50:55 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
07.06.2018 13:50:26 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Ogłoszenie
07.06.2018 13:43:48 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie
07.06.2018 13:42:20 Adam Świerczyński Z kategorii Strona Główna do kategorii Ogłoszenia - komunikaty został przeniesiony artykuł Ogłoszenie
07.06.2018 13:42:07 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ogłoszenie
07.06.2018 12:58:35 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
07.06.2018 12:58:18 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
07.06.2018 12:15:29 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
07.06.2018 07:37:20 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację do artykułu Ogłoszenie
06.06.2018 12:30:44 Adam Świerczyński Dodany załącznik Marek Mroczek - 27.04.2018 - objęcie funkcji kierownika jednostki organizacyjnej gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
06.06.2018 12:29:45 Adam Świerczyński Dodany załącznik Marek Mroczek - 26.04.2018 - zakończenie pełnienia funkcji p.o. kierownika jednostki organizacyjnej gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
06.06.2018 12:28:36 Adam Świerczyński Dodany załącznik Marek Mroczek - 16.04.2018 - objęcie funkcji p.o. kierownika jednostki organizacyjnej gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
06.06.2018 12:27:21 Adam Świerczyński Dodany załącznik Marek Mroczek - 15.04.2018 - zakończenie pełnienia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
06.06.2018 12:24:44 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2018 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
06.06.2018 12:23:53 Adam Świerczyński Dodany załącznik Alina Oleszczak - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich - 31.03.2018 - cofnięcie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
06.06.2018 12:22:06 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Alina Oleszczak - Kierwonik Referatu Spraw Obywatelskich - 31.03.2018 - cofnięcie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
06.06.2018 12:21:26 Adam Świerczyński Dodany załącznik Alina Oleszczak - Kierwonik Referatu Spraw Obywatelskich - 31.03.2018 - cofnięcie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
06.06.2018 12:21:10 Adam Świerczyński Usunięty załącznik 31.03.2018 - cofnięcie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
06.06.2018 12:20:51 Adam Świerczyński Dodany załącznik 31.03.2018 - cofnięcie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
06.06.2018 12:19:08 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2018 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
06.06.2018 12:09:48 Adam Świerczyński Dodany załącznik Aleksandra Andrysiak - Kierownik GOPS do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
06.06.2018 12:09:28 Adam Świerczyński Dodany załącznik Grzegorz Brożyński - Dyrektor GOK do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
06.06.2018 12:09:18 Adam Świerczyński Dodany załącznik Grzegorz Brożyński - Dyrektor GOK do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
06.06.2018 12:08:57 Adam Świerczyński Dodany załącznik Barbara Gawor - Dyrektor ZSO nr 1 w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
06.06.2018 12:08:38 Adam Świerczyński Dodany załącznik Krzysztof Jaworski - Dyrektor ZS w Marzeninie do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
06.06.2018 12:08:15 Adam Świerczyński Dodany załącznik Beata Magdziak - Dyrektor GBP do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
06.06.2018 12:07:57 Adam Świerczyński Dodany załącznik Marek Mroczek - Kierownik GOZ do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
06.06.2018 12:07:42 Adam Świerczyński Dodany załącznik Agnieszka Papuga - Kierownik ŚDS do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
06.06.2018 12:07:25 Adam Świerczyński Dodany załącznik Krzysztof Zawadzki - Kierowniik GJUK do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
06.06.2018 12:06:56 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2017 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
06.06.2018 12:06:02 Adam Świerczyński Dodany załącznik Grzegorz Dębkowski - Skarbnik Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
06.06.2018 12:05:32 Adam Świerczyński Dodany załącznik Alina Oleszczak - Kierwonik Referatu Spraw Obywatelskich do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
06.06.2018 12:04:47 Adam Świerczyński Dodany załącznik Dariusz Matuszkiewicz - Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
06.06.2018 12:04:19 Adam Świerczyński Dodany załącznik Mirosław Potasiak - Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
06.06.2018 11:56:19 Adam Świerczyński Dodany załącznik Dariusz Cieślak - Przewodniczący Rady Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.06.2018 10:01:03 Michał Ułański Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
05.06.2018 10:00:05 Michał Ułański Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
04.06.2018 12:47:25 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR XLII/300/18 z 24 maja 2018r.
04.06.2018 12:46:56 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR XLII/300/18 z 24 maja 2018r.
04.06.2018 12:46:01 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR XLII/301/18 z 24 maja 2018r.
04.06.2018 12:45:55 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR XLII/301/18 z 24 maja 2018r.
04.06.2018 12:45:49 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR XLII/301/18 z 24 maja 2018r.
04.06.2018 12:45:33 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR XLII/301/18 z 24 maja 2018r.
bip_menu_bottom